Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 18 listopada 2019
  • wyświetleń: 2714

Będzie rondo Galicyjskie. Petycja stowarzyszenia częściowo uznana

Rondo Galicyjskie - tak może nazywać się nowe rondo, które powstało u zbiegu drogi KDZ-1 oraz ulicy Nowohałcnowskiej.

Otwarcie ulicy Nowohałcnowskiej - 15.11.2019
Rondo Galicyjskie? Tak najprawdopodobniej będzie nazywało się nowe rondo w Komorowicach Krakowskich · fot. bielsko.info


Przypominamy, że stowarzyszenie Beskidzki Dom złożyło petycję w sprawie nadania nazwy dla tzw. ulicy "Nowohałcnowskiej". Stowarzyszenie zaproponowało, aby nowej drodze nadano nazwę ulica Galicyjska. Ponadto stowarzyszenie zaproponowało, aby dowolnemu skwerowi, rondu lub placowi w Bielsku-Białej nadać nazwę Województwa Bielskiego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bielska-Białej w drodze głosowania, na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 r. uznała petycję za częściowo zasługującą na uwzględnienie, tzn. przyjęła stanowisko, aby nowo wybudowanemu rondu w ciągu ulicy Hałcnowskiej nadać nazwę rondo Galicyjskie.

- Komisja, rozpatrując petycję, kierowała się m.in. opinią Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych przedstawioną w piśmie Prezydenta Miasta z 14 października2019 r. (GK.6625.64.2019.DD), w którym czytamy m.in. iż: „Członkowie Zespołu jednogłośnie podjęli decyzję, aby nowo wybudowanemu rondu w ciągu ulicy Hałcnowskiej nadać nazwę rondo Galicyjskie. W przypadku ulicy łączącej obecną ulicę Hałcnowską z węzłem Rosta Zespół przychylił się do wniosku o nadanie nazwy imienia Matyldy Linert. Propozycja ta zwyciężyła w głosowaniu internetowym prowadzonym przez portal komorowice.pl oraz uzyskała akceptację Rady Osiedla Komorowice Krakowskie i Stowarzyszenia Komorowice. Zespół uznał, że w tym przypadku należy zaaprobować propozycję społeczności lokalnej - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Komisja przychyliła się do stanowiska Zespołu Eksperckiego, jednocześnie dostrzegając potrzebę upamiętnienia historii miasta w przestrzeni publicznej w aspekcie przynależności prawobrzeżnej części dzisiejszego Bielska-Białej do prowincji Galicja w czasach - kolejno - Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austrii oraz Austro-Węgier.

W sprawie dotyczącej nadania nazwy - Województwa Bielskiego, na chwilę obecną postanowiono włączyć proponowaną nazwę do "banku danych" nazw gromadzonych do wykorzystania w przyszłości.

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.