bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 10 października 2019
  • wyświetleń: 3901

Premier i wiceminister podpiszą ważne dla regionu umowy

Premier Mateusz Morawiecki i wiceminister Grzegorz Puda podpiszą dziś trzy kluczowych umów dla naszego regionu: umowę na wykonanie brakującego odcinka drogi ekspresowej S-1 (tzw. obejścia Węgierskiej Górski), wpisanie Jeziora Żywieckiego do "Programu dla Śląska" (odmulenie zbiornika wodnego Tresna), a także zapewnienie środków na modernizacje linii kolejowej na odcinku Cieszyn - Wisła.

Droga ekspresowa S69
Droga ekspresowa S-1 · fot. GDDKiA Katowice


Dzięki zakończeniu procesów przetargowych już w najbliższym czasie rozpoczną się prace przy budowie drogi ekspresowej Bielsko- Biała- Żywiec- Zwardoń, odcinek Przybędza- Milówka (obejście Węgierskiej Górki). Nowa droga o długości 8,530 km, planowo ma powstać w 34 miesiące. Projekt obejmuje budowę obwodnicy miejscowości Węgierska Górka o długości 8,53 km, w ramach której pod masywem Białożyński Groń powstaną dwa tunele - o długości 830 m i 980 m.

Droga połączy zrealizowany odcinek Żywiec-Przybędza z odcinkiem Milówka-Szare i stanowi ostatni etap budowy drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko Biała - Żywiec - Zwardoń (granica państwa), czyli trasy tranzytowej pomiędzy Polską a Słowacją (autostrada D3 po stronie słowackiej).

Dodatkowo w projekcie wybudowany również Obwód Utrzymania Drogi, w którym urządzone będzie Centrum Sterowania Tunelami (dwoma wybudowanymi w ramach niniejszego zadania oraz istniejącym tunelem w Lalikach) oraz inne obiekty inżynierskie.

Nowobudowana droga będzie miała przekrój 2x1 pasy ruchu, a w tunelach i na odcinkach pomiędzy nimi przekrój 2x2. Droga będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś.

Inwestycja będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”. Oznacza to, że wykonawca w pierwszej kolejności opracuje dokumentację projektowo-wykonawczą, uzyska niezbędne decyzje umożliwiających wykonanie robót budowlanych a następnie wykona prace budowlane. Ostatnim elementem będzie przeprowadzenie procedury kontrolnej, której efektem będzie otrzymanie decyzji zezwalające na dopuszczenie do użytkowania budowanego odcinka drogi.

- To oczekiwana od lat inwestycja, która przyczyni się do odkorkowania trasy, a tym samym poprawi komfort podróży. Inwestycja ma także bardzo ważny wymiar lokalny. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości poprawi jakość życia mieszkańców, a zmniejszenie liczby pojazdów poruszających się po Węgierskiej Górce znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa - mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda.

Podczas II posiedzenia Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska, do listy przedsięwzięć włączanych do Programu dla Śląska, znajdzie się projekt odmulenia Jeziora Żywieckiego.

Projekt "Odmulenie zbiornika wodnego Tresna" będzie polegał na wydobyciu i wywiezieniu 2,7 milionów metrów sześciennych mułu z czaszy zbiornika. Obszar odmulenia to teren około 100 ha gęsto porośniętego zakrzaczeniami. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia to 181 milionów złotych.

Wody Polskie prowadzą obecnie prace przygotowawcze do projektu odmulania Jeziora Żywieckiego. Właściwe prace związane z tą inwestycją planowane są na lata 2021 -2027. Wpisanie tego zadania do Programu dla Śląska, który jest jednym z projektów strategicznych Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, pokazuje, że projekt odmulenia Jeziora Żywieckiego znajduje się wysoko na liście priorytetów rządu, co będzie miało znaczenie przy programowaniu perspektywy na lata 2021-2027.

W toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej złożono raport oddziaływania na środowisko, który przekazano do uzgodnienia do RDOŚ w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ww. instytucje wniosły uwagi do złożonego raportu. Do końca br. zostaną wykonane uzupełnienia do raportu, celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. W roku 2020 planowane jest zlecenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

- Po odmuleniu Jeziora Żywieckiego, będzie można zająć się zagospodarowaniem linii brzegowej. Wokół jeziora można stworzyć zaplecze turystyczno-rekreacyjne, które będzie służyć nie tylko mieszkańcom pobliskich miejscowości, ale podniesie też atrakcyjność tego miejsca i przyciągnie turystów. Jezioro Żywickie ma ogromny potencjał turystyczne ze względu na położenie na tle gór - podkreśla wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda.

Kolejny punkt "Umowy dla Śląska" sprawi, że podróż koleją z powiatu bielskiego do cieszyńskiego będzie bezpieczniejsza, szybsza i bardziej komfortowa. Projekt rewitalizacji linii kolejowych nr 694, 157, 190 oraz 191 będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego. Wartość całkowita inwestycji to ponad 565 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 324 miliony złotych, a z budżetu państwa około 43 miliony zł.

Projekt pod nazwą "Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów-Bieniowiec-Skoczów-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębce" zakłada modernizację 23 peronów na 19 stacjach i przystankach. W ramach inwestycji powstaną też nowe stacje. Na peronach pojawią się nowe wiaty, ławki, gabloty informacyjne, nowe oznakowania oraz stojaki na rowery.

W ramach projektu zostaną też wymienione prawie 52 kilometry torów. Nowe będą rozjazdy oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym, co sprawi, że zwiększy się przepustowość linii.

Sprawniejsze podróżowanie zimą zapewni elektryczne ogrzewanie rozjazdów. Sieć trakcyjna zostanie kompleksowo przebudowana na remontowanych stacjach, a także odbudowana na nieużywanym obecnie szlaku Goleszów - Cieszyn, co będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców.

Za sprawą odbudowy linii kolejowych numer 694 (odcinek Bronów - Bieniowiec), numer 157 (odcinek Bieniowiec - Skoczów), numer 190 (odcinek Skoczów - Cieszyn) oraz numer 191 (odcinek Goleszów - Wisła Głębce), pociągi będą jeździły z dużo większą prędkością. Na zmodernizowanych odcinkach pojedzie też więcej pociągów. Planowane są również prace związane z poprawą stanu mostów i wiaduktów.

Planowane zakończenie projektu to koniec grudnia 2021 roku.

- Realizując inwestycję mamy na uwadze przede wszystkim dobro pasażerów. Naszym celem jest aby podróż pociągiem była komfortowa, szybka i bezpieczna. W ramach projektu perony zyskają nowe oświetlenie oraz będą podwyższone, co bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo pasażerów. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami oraz osób o szczególnych potrzebach. Nawierzchnia na peronach będzie antypoślizgowa, z zaznaczoną wypukłą fakturą, co pozwoli na podróżowanie osobom niewidomym i słabo widzącym. Dojścia do peronów zostaną zaprojektowane tak, by umożliwić podróżowanie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się - podkreślił obecny na podpisaniu umowy wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.