bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 31 sierpnia 2019
  • wyświetleń: 1306

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - wszystko, co warto wiedzieć

Materiał partnera:

Karta EKUZ pozwala wszystkim obywatelom UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii bezpłatnie korzystać z publicznej służby zdrowia poza granicami swojego kraju. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przydatna jest zarówno podczas wyjazdów zagranicznych do stałej lub tymczasowej pracy, jak i wycieczek oraz innych pobytów turystycznych. Jej wyrobienie wprawdzie nie jest obowiązkowe, ale znacznie zwiększa bezpieczeństwo na wypadek choroby czy nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego


EKUZ - co warto wiedzieć?Kartę EKUZ w Polsce wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia. Jej wyrobienie jest całkowicie bezpłatne i wymaga jedynie złożenia właściwego wniosku i posiadania prawa do podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Kartę tę mogą wyrobić osoby dorosłe oraz dzieci (wtedy w ich imieniu o EKUZ wnioskują ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie prawni).

EKUZ stworzono, aby pacjenci nie musieli wracać do własnego kraju w celu uzyskania podstawowe pomocy lekarskiej. Zakres świadczeń zdrowotnych jest dopasowany do systemu opieki medycznej w danym kraju. Cudzoziemiec, okazujący EKUZ, ma prawo do refundacji poszczególnych usług medycznych w takim samym zakresie, jak obywatele danego państwa.

Preferencyjne rozliczenie świadczeń medycznych z EKUZWarto pamiętać, że leczenie za granicą bez EKUZ (więcej w serwisie https://ekuz.com.pl/leczenie-za-granica-z-ekuz/ jest bardzo drogie. Podczas wyjazdów zagranicznych wielu Polaków obawia się, że nagła pomoc lekarska poważnie obciąży ich domowy budżet. Karta EKUZ pozwala poszkodowanemu turyście czy pracownikowi skorzystać z publicznej służby zdrowia. Dostęp do takich placówek w typowo turystycznych kurortach może być utrudniony, ale już większe miasta UE nie powinny pod tym względem sprawiać żadnego problemu.

Na preferencyjnych warunkach można wtedy rozliczyć wizytę u lekarza internisty, który przepisze leki, pomoc podczas urazu nogi lub ręki czy innej kontuzji bądź niezbędną hospitalizację. Niektóre usługi są refundowane w 100%, a inne jedynie w określonej części (refundacje w poszczególnych krajach różnią się, dlatego zawsze powinniśmy je sprawdzić przed wyjazdem).

Ile jest ważna karta EKUZ?Gdy chcesz uzyskać kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, musisz złożyć wniosek w NFZ. Karta EKUZ w Warszawie (ekuz.com.pl/ekuz-w-warszawie/), Krakowie, Gdańsku oraz innych lokalizacjach wydają regionalne odziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Wnioski można składać jednak nie tylko osobiście, ale także drogą pocztową, drogą mailową lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).

Data ważności karty jest uzależniona od statusu ubezpieczonego i wynosi 5 lat dla emerytów, 12 miesięcy dla zatrudnionych na umowę o pracę lub zlecenie, rencistów, studentów zgłoszonych do NFZ przez członka rodziny oraz przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. EKUZ dla osób bezrobotnych, posiadających ubezpieczenie z tytułu zarejestrowania w Urzędzie Pracy, ważne jest 2 miesiące.