bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 29 sierpnia 2019
  • wyświetleń: 2578

Jeszcze w tym roku w Willi Sixta zacznie działać Klub Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej od dnia 1 października 2019 roku będzie prowadził Klub Seniora "SIXT Wam". Klub obejmie wsparciem osoby starsze, niepełnosprawne oraz długotrwale chore, mieszkające na terenie rewitalizowanych osiedli Miasta, tj. Śródmieście Bielsko, Dolne i Górne Przedmieście, Biała Śródmieście, Biała Wschód, Osiedla: Beskidzkie, Wojska Polskiego i Złote Łany.

willa sixta
Remontowana Willa Theodora Sixta przy ulicy Mickiewicza · fot. bielsko.info


W Klubie Seniora "SIXT Wam" będą prowadzone zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój indywidualnych umiejętności i zainteresowań oraz zajęcia komputerowe. W ramach projektu będą zatrudnieni specjaliści, którzy poprowadzą warsztaty prozdrowotne, poradnictwo prawne, a także będą świadczyć pomoc psychologiczną. Ponadto będą organizowane spotkania integracyjno-kulturalne oraz wycieczki edukacyjno-przyrodnicze. Uczestnicy Klubu będą mieli zapewniony każdego dnia ciepły posiłek.

Klub Seniora "SIXT Wam" będzie czynny od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach: od 9.00 do 15.00. Siedzibą Klubu będzie Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej, przy ulicy Wzgórze 14, a po zakończeniu prac remontowych - Willa Sixta w Bielsku-Białej, przy ulicy Adama Mickiewicza 24.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej również od dnia 1 października 2019 roku będzie prowadził Placówkę Wsparcia Dziennego "SIXT Wam". Z zajęć Placówki mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat mieszkające na terenie rewitalizowanych osiedli Miasta, tj. Śródmieście Bielsko, Dolne i Górne Przedmieście, Biała Śródmieście, Biała Wschód, Osiedla: Beskidzkie, Wojska Polskiego i Złote Łany.

Celem działalności Placówki jest m.in. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, a także udzielanie wsparcia ich rodzicom/opiekunom prawnym mającym problemy w wypełnianiu obowiązków opiekuńczych i wychowawczych.

Dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z warsztatów artystycznych (tanecznych, muzyczno-wokalnych i plastycznych), warsztatów edukacyjnych (kursu języka angielskiego, warsztatów informatycznych, matematycznych, efektywnego uczenia się), a także pomocy w nauce szkolnej, pomocy pedagogicznej i psychologicznej oraz posiłku. W ramach projektu planowane są również wycieczki edukacyjno-przyrodnicze oraz inne atrakcje.

Placówka "SIXT Wam" będzie czynna od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach: od 14.00 do 18.00. Siedzibą Placówki także będzie Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej, przy ulicy Wzgórze 14, a po zakończeniu prac remontowych - Willa Sixta w Bielsku-Białej, przy ulicy Adama Mickiewicza 24.

Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora "SIXT Wam" oraz Placówki "SIXT Wam" jest możliwe dzięki realizacji projektu pod nazwą "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej" w ramach poddziałania 9.2.2 "Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

sixt wam


sixt wam

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.