bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 22 sierpnia 2019
  • wyświetleń: 3463

Zespół ds. weryfikacji projektów odrzucił 17 projetków budżetu obyw.

Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2020 zakończył swoje prace związane z opiniowaniem projektów mieszkańców.

Po zapoznaniu się z merytorycznymi opiniami właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, zespół na swoich posiedzeniach w dniach 14, 16 i 20 sierpnia 2019 r. zaopiniował złożone propozycje projektów i wydał stosowne rekomendacje.

Dokonując analizy projektów członkowie zespołu skorzystali także z możliwości wysłuchania zaproszonych autorów projektów, wnosząc o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia wszędzie tam, gdzie pojawiły się uzasadnione wątpliwości związane z oceną możliwości i zakresu wykonania zaproponowanego zadania lub gdy projekt został negatywnie zaopiniowany przez wydziały merytoryczne UM. Zespół skorzystał z możliwości wysłuchania autorów projektów w przypadkach, co do których wydano opinie negatywne.

Wszystkie projekty, które uzyskały opinię pozytywną (zostały pozytywnie zweryfikowane), są rekomendowane przez Zespół do kolejnego etapu jakim jest głosowanie mieszkańców Bielska-Białej.

Zespół zaopiniował łącznie 83 złożone projekty. Opinię pozytywną Zespołu uzyskało 66 projektów, natomiast opinię negatywną Zespół wydał w 17 przypadkach.

Autorzy projektów z opinią negatywną mogą skorzystać z możliwości odwołania się do Prezydenta Miasta od opinii Zespołu weryfikacyjnego w terminie do 29 sierpnia 2019 r. włącznie (od dnia niniejszej publikacji listy wszystkich pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych projektów tj. od 22 sierpnia 2019 r.)

Wśród projektów ogólnomiejskich, które nie uzyskały pozytywnej opinii, są: budowa Toru Doskonalenia Techniki Jazdy "MOTOBB", budowa góry saneczkowej "Reksio" oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach.

Szczegóły na stronie www.obywatelskibb.pl.

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.