Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 20 lipca 2019
  • wyświetleń: 5758

Ukraińcy próbowali wyłudzić dokumenty pobytowe

Cudzoziemcy próbowali wyłudzić dokumenty pobytowe wprowadzając w błąd pracowników urzędu wojewódzkiego i fałszując dokumenty. Od początku lipca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej ujawnili 8 przypadków próby nielegalnego zalegalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce.

straż graniczna
Ukraińcy próbowali wyłudzić dokumenty pobytowe · fot. Straż Graniczna w Bielsku-Białej


Do ujawnienia tych naruszeń doszło dzięki ścisłej współpracy funkcjonariuszy Staży Granicznej i pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z Placówki Zamiejscowej w Bielsku-Białej. Cudzoziemcy próbowali zalegalizować swój pobyt w Polsce poprzez podstępne wprowadzanie w błąd pracowników urzędu i fałszowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania zezwolenia na pobyt.

Pierwsze przypadki zostały ujawnione na początku lipca. W wyniku analizy dokumentacji złożonej w urzędzie przez 3 obywateli Ukrainy funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że cudzoziemcy zataili fakt posiadania dwóch paszportów, na podstawie których przyjeżdżali do Polski. Zachowaniem takim naruszyli przepisy prawne i w związku z tym wszczęto w stosunku do nich postępowania administracyjne. Postępowania te zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących obywateli Ukrainy do opuszczenia terytorium RP.

Jednocześnie wobec każdego z nich wszczęte zostały przez Straż Graniczną postępowania karne, dotyczące składania fałszywych oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz próby wyłudzenia karty pobytu poprzez podstępne wprowadzenie w błąd pracowników urzędu wojewódzkiego. Wszyscy cudzoziemcy przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i poddali się karom uzgodnionym z Prokuraturą Rejonową w Bielsku-Białej. Każdy z cudzoziemców został ukarany karą grzywny w wymiarze 1800 złotych.

Kilka dni temu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej, po wcześniejszej analizie wniosków o zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, ujawnili kolejne próby nielegalnej legalizacji pobytu. Tym razem sprawa dotyczyła 5 cudzoziemców (4 obywateli Ukrainy i 1 obywatela Gruzji) aplikujących o pobyt w Polsce przez pełnomocnika będącego obywatelem Ukrainy. W ramach wszczętego dochodzenia funkcjonariusze Straży Granicznej przedstawili zarzuty karne Ukraińcowi, który jako pełnomocnik zamierzał zalegalizować pobyt w Polsce tym 5 cudzoziemcom. Aby tego dokonać sfałszował wszystkie podpisy na wnioskach jakie złożył w urzędzie.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego 24-letni Ukrainiec przyznał się do sfałszowania podpisów i do popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 k.k., które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Fakt sfałszowania podpisów tłumaczył tym, że obcokrajowcy, których reprezentował w urzędzie pracowali w firmie budowlanej jego ojca. Chciał im pomóc w jak najszybszym zalegalizowaniu pobytu w Polsce, a ponieważ nie przebywali oni cały czas w Bielsku-Białej, postanowił podrobić ich podpisy i złożyć dokumenty w urzędzie.

Mężczyzna poddał się karze uzgodnionej z Prokuraturą Rejonową w Bielsku-Białej w postaci ograniczenia wolności poprzez wykonywanie przez okres 6 miesięcy nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznej w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

ab / bielsko.info, źródło: Straż Graniczna w Bielsku-Białej

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.