Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 15 lipca 2019
 • wyświetleń: 2854

Miasto dostało dofinansowanie na utworzenie 31 mieszkań socjalnych

Miasto Bielsko-Biała uzyskało dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa na remont i adaptację 10 budynków gminnych na potrzeby utworzenia 31 mieszkań socjalnych i 1 mieszkania chronionego.

mieszkanie
Miasto dostało dofinansowanie na utworzenie 31 mieszkań socjalnych


Miasto Bielsko-Biała uzyskało dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa na projekt pn.: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

9 lipca br. została podpisana umowa o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 4,7 mln zł (95% kosztów kwalifikowanych inwestycji) z czego środki unijne ok. 4,2 mln zł i budżet państwa ok. 0,5 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie w/w projektu został złożony w dniu 31 stycznia 2019 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu polegać będzie na remoncie i adaptacji 10 budynków gminnych na potrzeby utworzenia 31 mieszkań socjalnych i 1 mieszkania chronionego.

Poszczególne obiekty zostaną dostosowane do potrzeb mieszkaniowych w zakresie:
 • przystosowania obiektów do wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,
 • poprawy stanu technicznego zdegradowanej substancji budowlanej,
 • wyposażenia obiektów w niezbędne instalacje i urządzenia techniczne,
 • przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zmiany układu pomieszczeń i ich funkcji poprzez wydzielenie dodatkowych lokali mieszkalnych.


W ramach projektu powstanie:
 • 7 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Cieszyńskiej 31a,
 • 6 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. ul. Karpackiej 170,
 • 6 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Żywieckiej 131,
 • 4 mieszkania socjalne w budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 1a,
 • 4 mieszkania socjalne w budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 5a,
 • 1 mieszkanie socjalne w budynku przy ul. Michała Grażyńskiego 31/1,
 • 1 mieszkanie socjalne w budynku przy ul. Piotra Bardowskiego 4/5,
 • 1 mieszkanie socjalne w budynku przy ul. Pocztowej 26/3,
 • 1 mieszkanie socjalne w budynku przy ul. Zdrojowej 4/2,
 • 1 mieszkanie chronione w budynku przy ul. 11 Listopada 65a.


Rzeczowa realizacja inwestycji prowadzona będzie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej i potrwa do 2021 r.

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.