bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 30 maja 2019
  • wyświetleń: 2827

Osiedla powalczą o milion złotych. To nagroda za wysoką frekwencję

Już 16 czerwca odbędą się w Bielsku-Białej wybory rad osiedlowych, pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z informacjami, które przekazywaliśmy już w ubiegłym tygodniu, miasto chce zachęcić mieszkańców do głosowania premią. Osiedle z największą frekwencją może otrzymać pół miliona złotych

rada osiedla
fot. materiały prasowe


- Rady Osiedli są niezbędnym uzupełnieniem bielskiego samorządu, to przecież mieszkańcy poszczególnych dzielnic najlepiej wiedzą, co zmienić w ich najbliższym otoczeniu - mówi Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. W tym roku wybory będą miały dodatkową stawkę - mieszkańcy najaktywniejszych dzielnic otrzymają dodatkowo milion złotych na realizację swoich lokalnych przedsięwzięć.

Po raz drugi wybory przedstawicieli "małych ojczyzn" w Bielsku-Białej będą miały charakter powszechny i bezpośredni. Oznacza to, że w niedzielę 16 czerwca Rady Osiedli wybiorą bezpośrednio mieszkańcy poszczególnych dzielnic miasta, przy czym dla ważności wyborów frekwencja musi osiągnąć co najmniej 3 procent osób uprawnionych do głosowania w danym osiedlu.

Najaktywniejsze dzielnice, a więc te z najwyższą frekwencją, wezmą udział w "Grze o milion". Prócz kwoty 100 tys. zł, przewidzianej dla każdej Rady Osiedla na najpilniejsze potrzeby remontowe, dla osiedli przeznaczono dodatkową pulę 1 mln zł. Taką decyzję podjął Prezydent Jarosław Klimaszewski na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika. Dzięki wprowadzonym zmianom mieszkańcy najaktywniejszej dzielnicy otrzymają do dyspozycji aż 500 tys. zł, osiedle z drugą w kolejności frekwencją uzyska 200 tys. zł, natomiast trzy kolejne równo po 100 tys. zł. O przeznaczeniu środków zdecyduje nowo wybrana Rada Osiedla, a propozycje zostaną uwzględnione w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta.

Osiedla to zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jednostki pomocnicze Miasta. Stanowią najniższy szczebel samorządu miejskiego i ściśle współpracują z Radą Miejską oraz Prezydentem. Na czele każdego z nich stoi Rada Osiedla. Najważniejszym zadaniem Rad Osiedli jest aktywne uczestnictwo w życiu lokalnych wspólnot, inicjowanie działań i tworzenie sąsiedzkich więzi na danym obszarze. Wybrane gremia nie posiadają osobowości prawnej, nie dysponują własnym budżetem, lecz pełnią rolę konsultacyjną i integrującą lokalne społeczności. Nowa kadencja Rad potrwa 5 lat. Obecne władze miasta znacznie zwiększyły kompetencje radnych osiedlowych.

Do ich głównych zadań należeć będzie m.in. opiniowanie planów budowy dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, planów tworzenia, likwidacji lub przekształcenia domów kultury, szkół i przedszkoli, konsultowanie planów linii komunikacyjnych, opiniowanie sprzedaży w drodze przetargu gruntów położonych na terenie osiedla, budowy nowych lub likwidacji dotychczasowych przystanków komunikacyjnych, czy wreszcie opiniowanie projektów zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego.

rada osiedla

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.