bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 24 maja 2019
  • 25 maja 2019
  • wyświetleń: 15639

Żona Prezydenta RP otworzyła oddział bielskiego szpitala

23 maja z udziałem prezydentowej Agaty Kornhauser - Dudy oraz wicemarszałka Dariusza Starzyckiego otwarto Oddział Patologii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną.

Żona Prezydenta RP otworzyła oddział bielskiego szpitala - 23.05.2019 · fot. slaskie.pl


Podczas oficjalnej części z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dariusza Starzyckiego, wicemarszałka województwa śląskiego, parlamentarzystów, samorządowców oraz dyrekcji i peronelu szpitala, pierwsza dama wspominała ubiegłoroczną wizytę w bielskiej placówce w Światowym Dniu Wcześniaka. Jak powiedziała utkwiły jej w pamięci rozmowy z rodzicami, którzy mówiąc o bielskim szpitalu szczególnie cenili sobie zrozumienie dla ich uczuć i niepokojów związanych z narodzeniem dziecka, którego zdrowie a czasem życie jest zagrożone. Z tym większą satysfakcją, jak powiedziała prezydentowa, przyjęła zaproszenie na otwarcie oddziału.

Szpital zainwestował w przebudowę i doposażenie sprzętowe oddziału kwotę ponad 11 040 000,00 zł.

Żona Prezydenta RP otworzyła oddział bielskiego szpitala - 23.05.2019
Żona Prezydenta RP otworzyła oddział bielskiego szpitala - 23.05.2019 · fot. slaskie.pl


- Oddziały specjalistyczne dla noworodków to konieczność i warunek dobrze zorganizowanego systemu opieki zdrowotnej. Statystycznie w Unii Europejskiej co dziesiąte dziecko jest wcześniakiem, a bardzo często, dzieci te zmagają się z licznymi powikłaniami zdrowotnymi. Cieszę się, że możemy dziś oddać do użytku jeden z najnowocześniejszych tego typu oddziałów w Polsce. Mam nadzieję, że będzie dobrze służył wszystkim mieszkańcom Podbeskidzia i całego regionu - powiedział wicemarszałek Starzycki.

W inwestycji zrealizowano trzy projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych.

Roboty budowlane oraz zakup zabudowy meblowej zrealizowano w ramach z projektu pn. Dostosowanie Oddziału Patologii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wartość projektu wyniosła ponad - 3 860 000,00 zł., w tym: dotacja województwa śląskiego - 3 503 323,00 zł., środki własne szpitala - 356 677,00 zł.

Żona Prezydenta RP otworzyła oddział bielskiego szpitala - 23.05.2019
Żona Prezydenta RP otworzyła oddział bielskiego szpitala - 23.05.2019 · fot. slaskie.pl


Zakup aparatury medycznej i sprzętu zrealizowano w ramach pozostałych dwóch projektów. Pierwszy to zakup aparatury i sprzętu medycznego z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia. Wartość projektu - 2 688 510,02 zł., dotacja Ministerstwa Zdrowia - 2 654 903,64 zł., środki własne szpitala - 34 989,00 zł.

Drugi projekt pn. "Zdrowy Śląsk ! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego" jest obecnie jeszcze w trakcie realizacji i dotyczy zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla kilku oddziałów szpitala, w tym dla Oddziału Patologii Noworodka. W ramach tego projektu, którego wartość wynosi - 15 543 153,00 zł. dla Oddziału Patologii Noworodka zostanie zakupiony sprzęt za ponad 4 490 000,00 zł. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Wartość dofinansowania wynosi 85% kosztów realizacji projektu, pozostałe 15% zostanie pokryte z dotacji województwa śląskiego.

Żona Prezydenta RP otworzyła oddział bielskiego szpitala - 23.05.2019
Żona Prezydenta RP otworzyła oddział bielskiego szpitala - 23.05.2019 · fot. slaskie.pl


Głównym celem inwestycji było powiększenie Oddziału Patologii Noworodka i utworzenie odcinka intensywnej terapii noworodków oraz dostosowanie układu funkcjonalnego pomieszczeń do aktualnie obowiązujących przepisów, głównie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Oddział został powiększony poprzez wykonanie nadbudowy nad I piętrem budynku przewiązki A-B, a uzyskane w ten sposób pomieszczenia zostały scalone z oddziałem. W miejscu tym został utworzony odcinek intensywnej terapii noworodków. Ponadto przebudowano pomieszczenia istniejącego oddziału oraz przebudowano i włączono do struktury oddziału dyżurki lekarskie oddziału noworodkowego. Przebudowano również kilka pomieszczeń oddziału patologii ciąży w celu odtworzenia w nich funkcji zajętych przez oddział patologii noworodka pomieszczeń. Zakupiono również nowoczesną zabudowę meblową.

Żona Prezydenta RP otworzyła oddział bielskiego szpitala - 23.05.2019
Żona Prezydenta RP otworzyła oddział bielskiego szpitala - 23.05.2019 · fot. slaskie.pl


Wyposażenie oddziału w sprzęt i aparaturę medyczną było możliwe dzięki pozyskaniu przez Szpital dotacji Ministerstwa Zdrowia oraz funduszy unijnych. Łącznie za ponad 7 178 000,00 zł. zakupiono wyposażenie sprzętowe oraz aparaturę medyczną na najwyższym poziomie technologicznym. Nowy sprzęt i aparatura medyczna w części zastąpi stary i wyeksploatowany sprzęt. Ponadto oddział zyskał aparaturę, którą wcześniej nie dysponował.

Zakupiono:
• 12 kolumn anestezjologicznych,
• system kardiomonitorów z centralami monitorującymi,
• 24 inkubatory;
• 9 respiratorów
• przyłóżkowy aparat RTG
• system chłodzenia ciała noworodków z monitorem EEG.
• mobilny nieinwazyjny system wspomagania oddechu z aparatem do nieinwazyjnego wspomagania oddechu metodą wysokich przepływów
• dwa systemy do nieinwazyjnego wspomagania oddech wyposażone w automatyczne sterowanie podażą tlenu
• 4 urządzenia tzw. infant flow
• pompy infuzyjne
• oraz inny drobny sprzęt

Dzięki zrealizowanej inwestycji szpital dysponuje Oddziałem Patologii Noworodka, mogącym udzielać świadczeń na najwyższym poziomie. Oddział posiada nowy układ funkcjonalno- użytkowy pomieszczeń dostosowany do specyfiki udzielanych świadczeń najmłodszym pacjentom szpitala. Przeszklone, klimatyzowane sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt i funkcjonalną zabudowę meblową. Najnowocześniejsza aparatura medyczna umożliwi leczenie noworodków wg najwyższych standardów, jakie obecnie można uzyskać w leczeniu.

ab / bielsko.info
źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.