bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 9 maja 2019
  • wyświetleń: 887

Jak uzyskać pewność, że analiza MES pozwoli nam na dokładne badanie?

Materiał partnera:

Badanie wirtualnych modeli przyszłych konstrukcji nie stanowi już dziś żadnej nowości - to standard, bez którego trudno wyobrazić sobie osiągnięcie zdolności tworzenia wyrobów spełniających oczekiwania wytrzymałościowe i nie nazbyt materiałochłonnych, a jednocześnie zachowywać konkurencyjność. Samo wyposażenie się w oprogramowanie MES to jednak nie wszystko, o co musimy zadbać, aby taką zdolność posiąść.

analiza MES


Dostęp do oprogramowania jest dziś szerokiMetoda Elementów Skończonych od dawna nie jest niczym nowym, jej podstawy zostały określone już w latach 50-tych. Gwałtowny postęp, jaki dokonywał się w kolejnych dekadach, związany był w dużej mierze z rosnącymi możliwościami i coraz większą dostępnością komputerów. W rezultacie, choć na samym początku tego typu narzędzia stosowały jedynie największe firmy i instytucje, dziś jak wiemy nie ma przeszkód, byśmy korzystać z nich mogli w domowym zaciszu. Przebierać możemy w dodatku pomiędzy duża liczbą dostępnego dziś oprogramowania. Czy to oznacza, że wykorzystanie tej metody jest dziś banałem?

Odpowiedź musi być niestety przecząca. Jeśli zależy nam przede wszystkim na dokładności uzyskiwanych analiz, dobór wykorzystywanych do tego produktów nie będzie miał decydującego znaczenia, bazują przecież na kilku kodach źródłowych i ich sposób działania jest generalnie taki sam. Kluczowy jest więc sposób, w jaki będziemy z nich korzystać, a więc umiejętności zajmującego się tym pracownika.

Wiele zależy od geometriiChoć komputer znakomicie wyręcza człowieka w obliczeniach, nie zastąpi go w określeniu co właściwie ma być ich przedmiotem. Pierwszym krokiem w procesie analizy MES jest więc przygotowanie modelu geometrycznego. Już na tym etapie potrzebne jest szerokie doświadczenie, aby potrafić bez ryzyka pomyłki ocenić które detale nie mają znaczenia z punktu widzenia symulacji i mogą zostać pominięte. Kolejny istotny element to rzecz jasna siatka. Niezależnie od tego, że oprogramowanie może samodzielnie zagęszczać ją tam, gdzie będzie to niezbędne, kwestia jej dokładności w niektórych miejscach nierzadko może być przedmiotem poważnych dylematów. Przyjęcie, że dla świętego spokoju lepiej zawsze ją podnosić, odbije się przecież na czasie dokonywanie obliczeń, a jego skrócenie jest głównym celem stosowania narzędzi tego rodzaju.

M.in. te właśnie kwestie powodują, że mimo wielkiego postępu techniki najważniejszym elementem pozostaje potrafiący się nią posługiwać człowiek. Obok inwestycji w najlepsze nawet oprogramowanie, koniecznym warunkiem pomyślnych badań, zwłaszcza w bardziej skomplikowanych pracach, jest dysponowanie posiadającymi odpowiednie doświadczenie ludźmi. Dlatego też w wielu przypadkach, najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie tego typu prac wykonawcy zewnętrznemu, takiemu jak np. wrocławska firma Komes.