bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 9 marca 2019
  • wyświetleń: 2646

Prognoza jakości powietrza na trzy kolejne dni

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Bielsku-Białej" podaj

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w odpowiedzi na rosnące potrzeby dotyczące informowania o ryzyku wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza, stworzył system prognozy jakości powietrza dla całej Polski. Prognoza jest przygotowana na kolejne trzy dni.

Reklama

Prognoza jakości powietrza w dniach 8-10.03.2019 · fot. ios.org.pl


System prognozowania IOŚ-PIB oparty jest na deterministycznym modelu dynamiki i chemii atmosfery, który umożliwia wykonanie obliczeń od skali lokalnej poprzez skalę regionalną, aż do skali globalnej. Ponieważ jakość wyników modelowania jakości powietrza zależy od szczegółowej i wiarygodnej informacji o źródłach emisji zanieczyszczeń, została utworzona Centralna Baza Emisyjna, za którą odpowiada Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) funkcjonujący w strukturze IOŚ-PIB. W Centralnej Bazie Emisyjnej gromadzone są informacje dotyczące emisji m.in. ze źródeł przemysłowych i energetycznych, a także z ogrzewania mieszkań, transportu, rolnictwa i źródeł naturalnych.

- Dotychczas wykonywane zadania związane z modelowaniem jakości powietrza prowadzone były przez poszczególne województwa odrębnie, z wykorzystaniem różnych danych dotyczących zarówno emisji zanieczyszczeń (bazy emisji w różnym stopniu kompletnej), jak i narzędzi obliczeniowych, co mogło skutkować brakiem ciągłości przestrzennej rozkładu stężeń zanieczyszczeń w skali kraju, jak również brakiem zapewnienia spójności czasowej, pozwalającej np. na analizę trendów zmian jakości powietrza na obszarze całego kraju - zauważa dyrektor IOŚ-PIB Krystian Szczepański.

Wyniki modelowania przekazywane są codziennie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, celem uzupełnienia pomiarów prowadzonych przez sieć Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Przekazywane dane dotyczą następujących substancji: pył zawieszony PM10, dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2 (w okresie zimowym od października do marca), ozon troposferyczny O3 (w okresie letnim od kwietnia do września).

Wykorzystując dodatkowo wartości stężeń innych prognozowanych zanieczyszczeń, IOŚ-PIB ocenia ogólny poziom narażenia, wyrażony jako Polski Indeks Jakości Powietrza, zdefiniowany na stronie GIOŚ i wykorzystywany do obliczeń indeksu na podstawie pomiarów ze stacji PMŚ.

Ponadto na potrzeby Rządowego Centrum Bezpieczeństwa obliczany jest zasięg przestrzenny prognozowanego przekroczenia wartości dopuszczalnej, progu informowania lub progu alarmowego dla stężeń poszczególnych zanieczyszczeń.

Prognozy prezentowane są na stronach http://www.powietrze.gios.gov.pl i http://www.ios.gov.pl/jakosc-powietrza. Dane aktualizowane są codziennie w godzinach porannych, na kolejne trzy dni („dziś-jutro-pojutrze”).

Na stronie IOŚ-PIB aktualnie dostępne są:
  • mapy indeksu średniodobowego na kolejne trzy dni;
  • trend zmian indeksu w miastach wojewódzkich;
  • animacja rozkładu indeksu nad obszarem Polski.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Bielsku-Białej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Bielsku-Białej" podaj