bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 4 stycznia 2019
  • wyświetleń: 4455

Dwa warianty rozbudowy ulicy Akademii Umiejętności

MZD przymierza się do przebudowy kilometrowego odcinka ulicy Akademii Umiejętności. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy. Projektant ma przygotować dwa warianty inwestycji.

akademii umiejętności
ulica Akademii Umiejętności · fot. google.com


Zakres dokumentacji obejmuje rozbudowę ulicy Akademii Umiejętności na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ulicą Łagodną w Bielsku-Białej (długość ok. 1,13 km), z zastrzeżeniem, że w opracowaniu należy także uwzględnić remont chodnika prowadzącego do Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca (długość ok. 66 m).

Projektant będzie musiał przygotować koncepcję rozbudowy ulicy Akademii Umiejętności w dwóch wariantach:
  • Wariant I - wariant z jezdnią dla ruchu jednokierunkowego na odcinku od ulicy Juliana Tuwima do ulicy Maksyma Gorkiego (na pozostałych odcinkach ulicy jezdnia dla ruchu dwukierunkowego), z obustronnymi chodnikami i wyznaczonymi równoległymi miejscami postojowymi.
  • Wariant II - wariant uwzględniający możliwość prowadzenia ruchu w obu kierunkach z obustronnymi chodnikami i miejscami parkingowymi zlokalizowanymi tam gdzie to możliwe.


Dla wybranego przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wariantu, wykonawca będzie musiał wykonać pełną dokumentację projektowo-kosztową. Projekt rozbudowy ulicy Akademii Umiejętności ma być gotowy w terminie do 280 dni od dnia zawarcia umowy z MZD.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.