bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 18 sierpnia 2018
  • wyświetleń: 11528

[ZDJĘCIA] Nowy wiadukt nad torami w Wapienicy jest już gotowy

Powoli do końca zmierza największa w ostatnim czasie inwestycja drogowa w Bielsku-Białej. Roboty budowlane na ulicy Międzyrzeckiej mają zakończyć się w IV kwartale 2018 roku.

Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej · fot. naddachami.pl


Postępują uruchomione w 2017 roku roboty budowlane na ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej, realizowane w ramach projektu "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej" - projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”.

Zakończone zostały roboty na rondach po północnej i południowej stronie drogi ekspresowej S-52. Na odcinku ul. Międzyrzeckiej, od ronda przy ul. Londzina do ronda przy ul. Sobieskiego, trwają prace wykończeniowe (budowa chodników, ścieżek rowerowych, humusowanie). Do wykonania, w miesiącu sierpniu, pozostała także ostatnia warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego.

Na pozostałym odcinku ul. Międzyrzeckiej (od ronda Jana Sobieskiego do ul. Dworcowej) wprowadzono ruch jednokierunkowy i odcinkami prowadzone są m.in. roboty związane z wykonaniem rozbiórki istniejącej nawierzchni, wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem nowych warstw konstrukcji nawierzchni. Wraz z robotami drogowymi wykonywane są także przebudowy kolidujących sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i gazociągowych.

Kontynuowana jest także budowa nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej od ul. Zagajnik do skrzyżowania z ul. Cieszyńską - skrzyżowanie w formie ronda o średnicy zewnętrznej około 45 m. Na tym odcinku, nad linią kolejową nr 190 Bielsko-Biała - Skoczów, wykonano ustrój nośny 3-przęsłowego wiaduktu drogowego, o długości całkowitej 68 mb (do wykonania pozostało wykonanie izolacji, nawierzchni oraz robót wykończeniowych).

Wykonano już przylegające do obiektu, mury oporowe z koszy siatkowo-kamiennych. W ramach kontraktu zakończono prace związane z rozbudową ulicy Dziewanny na odcinku około 250 mb.

Zakończenie całości robót na ul. Międzyrzeckiej planowane jest na IV kwartał 2018 r.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.