bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 16 lipca 2018
  • 17 lipca 2018
  • wyświetleń: 20571

[ZDJĘCIA, WIDEO] Mieszkańcy odchodzą od segregowania śmieci!

Olbrzymią dyskusję wywołał nasz ubiegłotygodniowy artykuł, w którym publikowaliśmy krytyczne opinie bielszczan w sprawie wprowadzonych w lipcu nowych zasad segregacji śmieci. Od tego czasu otrzymujemy sporo zdjęć przepełnionych altan śmietnikowych. Część mieszkańców, nie bacząc na wyższą opłatę, odchodzi od segregowania śmieci.

Śmietniki w Bielsku-Białej - lipiec 2018 · fot. Oliwia, Natalia Rączka, Joanna Kostecka


Biuro Gospodarki Odpadami nie ukrywa, że nie bez problemów wprowadzono dwa tygodnie temu zmiany zasad segregacji odpadów. - Wprowadzenie nowej segregacji odpadów wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. jest ogromnym przedsięwzięciem logistycznym. Pomimo odpowiednio wcześniej przygotowania się do tego zadania, w pierwszym okresie funkcjonowania nowego systemu pojawiły się przejściowe problemy dotyczące dostarczenia przez służby firmy wywozowej pojemników, harmonogramów i odbioru odpadów - komentuje Biuro Gospodarki Odpadami.

Po wprowadzeniu zmian, urzędnicy zauważyli niepokojące zjawisko. Część mieszkańców Bielska-Białej zrezygnowało z selektywnego zbierania odpadów komunalnych kosztem wyższej stawki opłaty. W związku z tym konieczna była zmiana pojemników w tych nieruchomościach.- Wiąże się to z koniecznością zmian pojemników i zmian w harmonogramach, co niewątpliwie zaburza harmonogram pracy przyjęty przez Wykonawcę. Stąd też m.in. mogą się pojawić sytuacje braku odbiorów, braku prawidłowego harmonogramu czy też braku odpowiednich pojemników - komentują urzędnicy.

Pracownicy Biura Gospodarki Odpadami uważają, że kolejną okolicznością mającą niebagatelny wpływ na problemy z odbiorem odpadów jest zbyt późne lub też brak złożenia wymaganej deklaracji przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Zgodnie z uchwałą właściciele nieruchomości mieli termin na złożenie nowych deklaracji uwzględniających nowe pojemniki do 31 marca 2018 r.

Osiedle Złote Łany ul. Dobra
Osiedle Złote Łany ul. Dobra · fot. Natalia Rączka


- Tymczasem jeszcze na dzień dzisiejszy wielu z nich, złożyło deklaracje dopiero w maju lub czerwcu, a niektórzy, pomimo wezwania, tego nadal nie uczyniło. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być opóźnienie w utworzeniu harmonogramów i dostarczeniu pojemników na przedmiotowe nieruchomości - dodają pracownicy Urzędu Miejskiego.

Biuro ds. Gospodarki Odpadami nie ukrywa, że zmiany systemu segregacji wprowadzone Rozporządzeniem Ministra są trudne do wdrożenia w zabudowie wielorodzinnej. Nowy system segregacji odpadów na pięć frakcji nie uwzględnia faktu, że zasoby mieszkalnictwa wielorodzinnego nie są zbyt dobrze dostosowane do wymagań nowego systemu. Brak miejsca w kuchniach na dodatkowe kosze, małe altany śmietnikowe.

- Zarządcy budynków wielorodzinnych mieli za zadanie przygotować zapotrzebowania na pojemniki, które przy uwzględnieniu pojemności i częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji zapewnią mieszkańcom możliwość selektywnego gromadzenia powstałego na nieruchomości strumienia odpadów. Podkreślenia wymaga, że stało przed nimi trudne zadanie. Niemniej części spółdzielni/zarządców udało się rozwiązać ten problem - przeanalizowały możliwości na danej nieruchomości i zamówiły w wyznaczonym terminie niezbędne mieszkańcom pojemniki. Niejednokrotnie wymagało to od nich reorganizacji miejsca gromadzenia odpadów na posesji czy rozbudowania altan śmietnikowych. Niestety pojawiły się i takie przypadki, gdzie przeprowadzona analiza okazała się niewystarczająca i zamówione pojemniki nie spełniają do końca swojego zadania. Tutaj konieczne jest ponowne pochylenie się nad problemem - komentują urzędnicy.

Aktualnie, na tych nieruchomościach wielorodzinnych, gdzie po podstawieniu zamówionych pojemników okazuje się, że nie zapewniają one potrzeb mieszkańców, konieczne jest ponowne przeanalizowanie sytuacji na konkretnej nieruchomości. W przypadku zgłoszenia przez Zarządcę do Urzędu Miejskiego takiego problemu, poszukiwane jest rozwiązanie jak wyposażyć mieszkańców w niezbędne kosze. Wymaga to przeprowadzenia przez Spółdzielnie / Wspólnoty ponownej analizy, indywidualnie na każdej takiej posesji. W dużych Spółdzielniach, gdzie już na etapie podstawienia pojemników pokazał się problem, że np. nie mieszczą się one w altanie, SUEZ rozmawia ze Spółdzielniami, poszukiwane są optymalne rozwiązania i ostatecznie firma SUEZ przeprowadzi po raz drugi akcję wyposażenia takiej nieruchomości w pojemniki - zgodnie ze skorygowanym zapotrzebowaniem.

ab / bielsko.info

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.