bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 5 lipca 2018
  • wyświetleń: 7483

Ruszają przygotowania do budowy wielopoziomowego parkingu

Miasto nie wycofuje się z zamiaru budowy wielopoziomowego parkingu w rejonie ulic Kopernika i Cieszyńskiej. Właśnie został ogłoszony przetarg na niwelację terenu, na którym powstanie parking.

Projekty nowych parkingów
Koncepcja projektowa parkingu przy ulicy Kopernika · fot. UM Bielsko-Biała


Przedmiotem ogłoszonego przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zamówienia jest niwelacja terenu wraz z jego utwardzeniem i drogą dojazdową realizowana w ramach zadania "Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej".

Obecnie teren, na którym powstanie parking, stanowią niezbudowane obiektami kubaturowymi działki w rejonie ulic Cieszyńskiej i Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. Obecnie na części obszaru funkcjonuje parking dla samochodów osobowych o układzie tarasowym. W dolnej części od strony ulicy Mikołaja Kopernika parking posiada nawierzchnię bitumiczną.

Natomiast górna płyta, która połączona jest z dolną płytą za pomocą pochylni, jest utwardzona w postaci nawierzchni z płyt ażurowych lub tylko i wyłącznie w formie nawierzchni z kruszywa. Pozostała część terenu nie jest utwardzona, przy czym obszar ten jest nieuporządkowany i na jego pokrycie składają się w mniejszym zakresie trawniki oraz w większym zakresie zanieczyszczenia w postaci gruzu budowlanego - pozostałości po wyburzonych obiektach

Stan projektowany obejmuje wykonanie robót ziemnych mających na celu obniżenie istniejącego terenu jako robót przygotowawczych dla planowanej w terminie późniejszym budowy wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych. Ponadto w ramach robót budowlanych powierzchnia płyty ziemnej, która powstanie w wyniku niwelacji terenu zostanie utwardzona mieszanką kruszywa niezwiązanego.

Sytuacyjnie oraz wysokościowo projektowana niwelacja terenu została dowiązana:
  • od strony ulicy Mikołaja Kopernika do poziomów istniejącego parkingu dla samochodów osobowych,
  • od strony ulicy Cieszyńskiej do projektowanego układu drogowego, który powstanie w wyniku rozbudowy skrzyżowania ulic Cieszyńskiej i Józefa Lompy.


Zakres robót ziemnych obejmuje wykonanie obniżenia istniejącego terenu o około 1,6 m do około 4 m z wykształceniem płyty ziemnej mniej więcej w obrysie planowanego parkingu wielopoziomowego. Powierzchnia ta zostanie utwardzona kruszywem łamanym. Natomiast pozostała część, w tym skarpy o maksymalnym nachyleniu 1:1.5 zostaną zazielenione - humus z nasionami traw.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zakłada, że inwestycja będzie kosztowała maksymalnie 550 tys. złotych. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 60 dni na wykonanie robót licząc od czasu podpisania umowy.

ab / bielsko.info

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.