Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 25 maja 2018
  • wyświetleń: 1734

Gmina wydała 7,2 mln złotych na wsparcie organizacji pozarządowych

W trakcie majowej sesji Rady Miejskiej zostało przedstawione i przyjęte przez radnych Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje na temat prowadzonej w 2017 r. współpracy pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a sektorem pozarządowym w zakresie pozafinansowym i finansowym.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym obejmowała m.in. prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego funkcjonowania Trzeciego sektora w naszym mieście oraz elektronicznej bazy organizacji działających na terenie Bielska-Białej. Udzielano wsparcia infrastrukturalnego oraz szkoleniowo-doradczego, które realizowane było przez zlokalizowany przy pl. Opatrzności Bożej 18 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. W ramach współpracy pozafinansowej informowano i współorganizowano szkolenia dotyczące problematyki sektora pozarządowego. Ponadto zorganizowano kolejną edycję Pikniku - Dnia Bielskich Organizacji Pozarządowych, a także zachęcano mieszkańców Bielska-Białej do przekazania 1% swojego podatku na rzecz bielskich organizacji pożytku publicznego.

Współpraca w zakresie finansowym polegała na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Sprawozdanie zawiera bardzo szczegółowe dane dotyczące m.in. otwartych konkursów i złożonych przez organizacje ofert, zawartych umów oraz kwot udzielonych dotacji. Z najważniejszych danych warto wspomnieć, że z budżetu Gminy przeznaczono na dotacje ponad 7,2 mln zł, zawarto z organizacjami pozarządowymi 175 umów na realizację zadań publicznych, odbiorcami tych przedsięwzięć było ponad 160 tys. osób.

Warto podkreślić, że na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia br. Rada Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej - jako organ konsultacyjno-opiniodawczy Prezydenta w zakresie działalności sektora pozarządowego - pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.