Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 23 maja 2018
  • wyświetleń: 2972

Każdy może przedstawić pomysł na zagospodarowanie działki w centrum

Miasto Bielsko-Biała po raz drugi bierze udział w przedsięwzięciu "Mikroplanowanie miejskie", organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. W tym roku obszarem do zagospodarowania będzie teren pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Hugona Kołłątaja.

mikroplanowanie
Warsztaty w Szkoły Podstawowej nr 22 im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


- Mikroplanowanie miejskie jest metodą wspomagającą zarządzanie rozwojem przestrzennym miast - tłumaczy zastępca prezydenta miasta, Przemysław Kamiński.

Realizowane przedsięwzięcie polega na wypracowaniu przez interdyscyplinarny zespół projektowy koncepcji projektowo-organizacyjnej dla wybranej przez miasto (i uzgodnionej z zespołem projektowym) niewielkiej, "trudnej" przestrzeni publicznej. Tym razem szefem zespołu jest dr hab. inż. arch. Maciej Borsa - Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

mikroplanowanie
Na zielono zaznaczono teren objęty mikroplanowaniem · fot. UM Bielsko-Biała


Cele przedsięwzięcia to:
  • rozwój i upowszechnienie projektowania mikroprzestrzeni miejskich w praktyce działania samorządów terytorialnych,
  • pomoc miastom województwa śląskiego w wypracowaniu koncepcji projektowych i organizacyjnych zagospodarowania wybranych "trudnych" mikroprzestrzeni w mieście,
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności interdyscyplinarnych zespołów, zajmujących się projektowaniem mikroprzestrzeni miejskich,
  • propagowanie mikroplanowania, jako metody z silnym komponentem społecznym i ekonomicznym wspomagającej zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów zurbanizowanych,
  • wzrost świadomości przestrzennej mieszkańców, ich odpowiedzialności za kształt przestrzeni i zaangażowania w procesy jego przekształcania.


mikroplanowanie
Warsztaty w Szkoły Podstawowej nr 22 im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Już 28 maja 2018 r. o godzinie 17.30 w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 odbędą się konsultacje z mieszkańcami. - Serdecznie zapraszam wszystkich bielszczan, którzy chcą wyrazić swoją opinię oraz przekazać sugestie na temat zagospodarowania tego terenu - mówi wiceprezydent Przemysław Kamiński, który po raz kolejny koordynuje całe przedsięwzięcie.

- Państwa opinie będą podstawą tworzenia koncepcji przekształceń przestrzeni w rejonie Teatru Polskiego i ulicy Bohaterów Warszawy. Zarys tej koncepcji zostanie poddany publicznej dyskusji jeszcze przed wakacjami - dodaje Kamiński.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku projekt zagospodarowania terenu przy ulicach: 11 Listopada, Konfederatów Barskich i Głębokiej w Bielsku-Białej pt. "Głęboki oddech" zdobył pierwsze miejsce.

mikroplanowanie

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.