bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 13 stycznia 2018
  • 14 stycznia 2018
  • wyświetleń: 4698

Marszałek ostrzega: nieuczciwe praktyki sprzedawców węgla

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Bielsku-Białej" podaj

Urząd Marszałkowski apeluje, aby mieszkańcy nie kupowali mułów, flotów, węgla brunatnego oraz innych paliw zakazanych do stosowania uchwałą antysmogową.

węgiel opał kopalnia
Marszałek ostrzega przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców węgla.


Żaden muł czy flotokoncentrat, niezależnie od ich nazw handlowych czy zastosowanych mieszanek, nie jest dopuszczony w województwie śląskim do użytkowania w piecach i kotłach. Zakaz ten obowiązuje od 1 września 2017 roku i wynika z tzw. uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa.

- Problem związany z realizacją uchwały antysmogowej polega jednak na tym, że na poziomie krajowym Ministerstwo Energii nie wprowadziło zakazu handlu mułami węglowymi. W województwie śląskim występują przypadki nieuczciwych praktyk handlowych wobec nabywców. Polegają one najczęściej na wprowadzaniu w błąd poprzez stosowanie nazw handlowych, takich jak eko-muł, eko-flot oraz groszek z domieszkami mułu czy flotu, groszek czy brykiet z węgla brunatnego - czytamy w apelu Urzędu Marszałkowskiego.

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że "kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny". Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Przed wejściem w życie uchwały antysmogowej paliwa te były ogólnodostępne i stosowane w wielu gospodarstwach domowych, a spora grupa mieszkańców województwa posiada jeszcze zapasy tego materiału. Województwo Śląskie podało do publicznej wiadomości listę podmiotów, którym można przekazać paliwa w celu ich dalszego zagospodarowania. Do tej pory znalazła się na niej jedna firma, która podjęła się odbioru tych paliw. To Zakład HALDEX Makoszowy w Zabrzu, który przyjmuje muł i inne niedopuszczone mieszanki od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 14.00. Telefon kontaktowy dla osób zainteresowanych przekazaniem mułów: tel. (32) 370-57-50.

BM / bielsko.info
źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Bielsku-Białej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Bielsku-Białej" podaj