bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 30 września 2017
  • wyświetleń: 3661

Oferta pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. (dawna nazwa: Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.) uruchomił fundusz pożyczkowy.

Z oferty pożyczek w ramach funduszu mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu województwa śląskiego. Pożyczki udzielane są na cele gospodarcze z przeznaczeniem inwestycyjnym i/lub obrotowym. Pożyczki są udzielane do kwoty 345 tys. zł i na okres do 60 m-cy (ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronie www.bfpk.pl).

Uruchomienie funduszu pożyczkowego jest efektem realizacji planu poszerzenia dotychczasowej działalności BFPK Sp. z o.o., w tym efektywnego wykorzystania kapitałów Spółki (własnych i unijnych) na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie. Nowe perspektywy przed Spółką pojawiły się po dokonanych w 2016r. zmianach właścicielskich (obecnie 100% udziałów w Spółce posiada Gmina Bielsko-Biała) i uzyskanych w 2017r. koniecznych zgód na wykorzystanie posiadanych środków z programu SPO-WKP również na działalność pożyczkową.

W ramach poszerzonej oferty BFPK świadczy również usługi pośrednictwa finansowego i doradztwa, w tym w zakresie pozyskiwania finansowania, ekonomicznej oceny przedsięwzięć i analiz rynkowych. BFPK można również zlecić przygotowanie biznes planu, czy też napisanie wniosku o środki unijne.

BFPK Sp. z o.o. prowadzi nadal w ramach swojej działalności fundusz poręczeniowy. W zakresie poręczeń na szczególne zainteresowanie przedsiębiorców zasługuje oferta poręczeń wadialnych. BFPK jest podmiotem (jednym z dwóch w naszym województwie), który na mocy ustawy PZP może udzielać poręczeń, które są równoważne wpłacie wadium do przetargu. Dzięki tej ofercie przedsiębiorcy nie muszą zamrażać środków na zabezpieczenie wadium. Przedsiębiorca podpisuje roczną umowę ramową (o pakiet wadialny) a później w dowolnym czasie korzysta z możliwości uzyskania poręczenia wadium pod konkretny już przetarg. Z pakietu korzysta przez rok, do wyczerpania przyznanej kwoty pakietu na poręczenia wadium.

Podsumowując, BFPK Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu wspierającą rozwój MMSP w naszym regionie. Posiada i korzysta ze swojego długoletniego doświadczenia finansowego. W zakresie oferty funduszu pożyczkowego i funduszu poręczeniowego produkty BFPK są współfinansowane ze środków SPO-WKP działanie 1.2. Przedsiębiorca może skorzystać z różnych produktów BFPK. Łączna wartość aktywnych poręczeń i pożyczek dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 345 tys. zł.

Szczegółowe informacje o ofercie i formularze wniosków o pożyczki lub poręczenia dostępne są na stronie www.bfpk.pl. Wnioski można przesyłać drogą elektroniczną (fundusz@bfpk.pl), pocztą tradycyjną lub składać osobiście w siedzibie BFPK Sp. z o.o. (ul. Cieszyńska 365, Bielsko-Biała, 43-382).

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.