Wiadomości

  • 22 sierpnia 2017
  • wyświetleń: 3556

Niezależni.BB i Mieszkańcy Częstochowy ws. metropolii Silesia

Stowarzyszenie Niezależni.BB z Bielska-Białej i Stowarzyszenie Mieszkańcy Częstochowy przesłali do Marszałka Województwa Śląskiego oraz radnych Sejmiku Województwa Śląskiego wspólne stanowisko, w którym zwracają uwagę na niebezpieczeństwa związane z powstaniem metropolii Silesia.

deklaracja
W 2015 roku Niezależni.BB razem z samorządowcami z Sosnowca i Częstochowy podpisali porozumienie


W dokumencie podkreślają, że utworzenie metropolii zwiększy dominującą rolę centrum województwa, tworząc faktycznie "województwo dwóch prędkości". Sygnatariusze podkreślają, że: "już obecnie obserwujemy dominację interesów i problemów konurbacji górnośląskiej nad problemami i interesami nieśląskich części województwa. Obawiamy się, że powstanie metropolii pogłębi ten niekorzystny trend, gdyż tylko centralna część województwa otrzyma nowe instrumenty i środki dla realizacji swoich zadań”.

Niezależni.BB i Mieszkańcy Częstochowy zwracają władzom województwa uwagę, że w zaistniałej sytuacji zwiększoną odpowiedzialność za adaptację całego województwa do nowej struktury ponosi samorząd wojewódzki.

Autorzy stanowiska przedstawiają także propozycje działań, które powinien podjąć samorząd wojewódzki by zapobiec dalszej marginalizacji wojewódzkich peryferii. Znalazły się wśród nich:
  • Dekoncentracja instytucji szczebla wojewódzkiego (nie ma żadnego racjonalnego powodu, by wszystkie instytucje regionalne musiały mieć swoją siedzibę w Katowicach i najbliższej okolicy).
  • Wzmocnienie w planowaniu strategicznym roli miejskich obszarów funkcjonalnych Bielska-Białej i Częstochowy, by oba miasta mogły realnie wypełniać funkcje regionalne (dwa największe w Polsce miejskie obszary funkcjonalne spoza grona miast wojewódzkich).
  • Regionalnego wsparcia dla systemów ponadlokalnej komunikacji zbiorowej na terenach poza konurbacją górnośląską.
  • Regionalnego wsparcia dla ośrodków akademickich Bielska-Białej i Częstochowy.
  • Zmniejszenia dysproporcji w finansowaniu regionalnych instytucji kultury pomiędzy Górnym Śląskiem a nieśląskimi subregionami województwa (na 19 instytucji wojewódzkich jedynie 2 są z Bielska-Białej i tylko 1 z Częstochowy).
  • Zapewnienia wsparcia finansowego dla programów edukacji regionalnej, rozwijanych na Podbeskidziu i w Jurze (dotychczas wspierany jest tylko ogólnowojewódzki program edukacji regionalnej, nie oddający w sposób dostateczny zróżnicowania kulturowego województwa).


Stanowisko w sprawie konsekwencji utworzenia Metropolii Silesia dla Bielska-Białej i Częstochowystanowisko

Ariel Brończyk / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.