bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 24 czerwca 2017
  • wyświetleń: 6151

Białorusin i czterej Ukraińcy pracowali nielegalnie w powiecie bielskim

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzona przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziła do ujawnienia pięciu cudzoziemców, którzy nielegalnie pracowali na terenie powiatu bielskiego.

W wyniku zakończonej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej stwierdzili wobec Białorusina i czterech Ukraińców naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Mężczyźni zatrudnieni byli jako pracownicy budowlani przy budowie budynku wielorodzinnego. Wykonując te czynności nie posiadali wymaganych przepisami zezwoleń na pracę lub oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. W momencie zakończenia kontroli na miejscu obecny był tylko jeden z nielegalnie pracujących cudzoziemców, obywatel Ukrainy. Mężczyzna ten został zatrzymany.

Na mocy wydanej przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej decyzji administracyjnej cudzoziemiec został zobowiązany do powrotu. Wszyscy nielegalnie pracujący obcokrajowcy, jak i ich pracodawca, odpowiedzą za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

ab / bielsko.info
źródło: Straż Graniczna w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.