bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 16 listopada 2016
 • 17 listopada 2016
 • wyświetleń: 11146

Jakie inwestycje miejskie w 2017 roku? Jest projekt budżetu miasta

Poznaliśmy projekt budżetu miasta na rok 2017, w którym zaplanowano aż 278 mln złotych na inwestycje. Lwią część tej kwoty stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej.

cieszyńska
Przebudowa ulic Cieszyńskiej i Międzyrzeckiej - o ile dojdzie do skutku - w przyszłym roku pochłonie 97,9 mln zł · fot. MZD


Wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano na kwotę 278,6 mln zł, tj. 26,1% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także realizacji nowych zadań, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 132,8 mln zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią inwestycje w zakresie transportu, na które przeznaczono 217,2 mln zł, tj. prawie 78,0%, inwestycje oświatowe - 20,9 mln zł, tj. 7,5%, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 8,6 mln zł, tj. 3,1%, ochrony zdrowia - 7,2 mln zł tj. 2,6%, w zakresie gospodarki mieszkaniowej - 6,8 mln zł, tj. 2,5% wydatków majątkowych ogółem.

W ramach środków w dziale transport i łączność zaplanowano, między innymi następujące zadania:
 • rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej - 41,8 mln zł w tym środki z Unii Europejskiej 30,2 mln zł,
 • rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej - 97,9 mln zł w tym środki z Unii Europejskiej 65,3 mln zł,
 • rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej - 43,1 mln zł w tym środki z Unii Europejskiej 36,4 mln zł
 • rozbudowa drogi gminnej (nr 160 843 S) ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej - 6,2 mln zł,
 • budowa parkingów 5,0 mln zł,
 • rozbudowa ul. Szerokiej i ul. Czołgistów w Bielsku-Białej - 3,0 mln zł,
 • rozbudowa ul. Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Białej - 2,9 mln zł,
 • rozbudowa ul. Zapora i ul. Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej - 2,0 mln zł,
 • budowa ścieżek rowerowych - 1,5 mln zł,
 • modernizacja przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej - 1,5 mln zł.


W zakresie gospodarki mieszkaniowej planuje się:
 • budownictwo komunalne - budynki mieszkalne - 3,2 mln zł,
 • wykupy nieruchomości - 2,0 mln zł.


W zakresie działalności usługowej zaplanowano zadanie:
 • odniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - 1,0 mln zł w tym: środki z Unii Europejskiej 0,9 mln zł.


W zakresie oświaty zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 20,9 mln zł, w tym między innymi:
 • termomodernizację budynku SP nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5 - 7,5 mln zł w tym z udziałem pożyczki z WFOŚiGW 3,2 mln zł,
 • modernizację boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej - 3,0 mln zł,
 • adaptację budynku przy ul. Boruty Spiechowicza na potrzeby Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - 2,3 mln zł,
 • termomodernizację bielskich placówek oświatowych - I etap - 1,6 mln zł,
 • "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej". Rozbudowa Przedszkoli Miejskich. - 1,3 mln zł,
 • adaptację budynku przy ul. Słowackiego 45 na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - 0,5 mln zł.


W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano środki z przeznaczeniem na:
 • nowoczesną bazę Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2,8 mln zł,
 • restrukturyzację wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2,5 mln zł,
 • zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach programu wieloletniego na lata 2016-2024, pn. "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" - 1,9 mln zł.


W zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki na:
 • przebudowę budynku przy Pl. Ratuszowym 9 - 3,9 mln zł.


W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowana jest:
 • rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała - 0,5 mln zł,
 • budowa skateparku ul. Spółdzielców, ul. Stawowa - 0,5 mln zł,
 • kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego - 0,3 mln zł,
 • ruch bez barier - 0,2 mln zł,
 • modernizacja miejskich placów zabaw - 0,2 mln zł.


W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano zadania pn.:
Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury - 7,0 mln zł,
Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej - 0,9 mln zł,
Modernizacja budynku Domu Kultury w Mikuszowicach Śląskich, termomodernizacja elewacji i wymiana kotła gazowego oraz modernizacja sali widowiskowej i holu.

W dziale kultura fizyczna zaplanowano zadania pn.:
 • budowa Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej - 1,8 mln zł,
 • modernizacja OSR "Victoria" - 0,35 mln zł.
 • modernizacja Ogródka Jordanowskiego - placu zabaw dla dzieci tereny rekreacyjne "Błonia" - 0,25 mln zł.

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.