bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 17 maja 2016
  • wyświetleń: 5364

Gotuj, obsługuj i mów po angielsku, czyli Erasmus+ w Gastronomie

Od początku roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w ramach programu europejskiego Erasmus + realizowany jest projekt "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku". Partnerami bielskiego Gastronoma są szkoły średnie o profilu gastronomicznym z Turcji, Słowacji i Słowenii.

Gotuj, obsługuj i mów po angielsku, czyli Erasmus+ w Gastronomie · fot. Zespoł Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej


17 września i 19 listopada 2015 r. nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego oraz nauczyciele zespołu Erasmus + wzięli udział w szkoleniu z zakresu CLIL, czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metodyk języka niemieckiego, pani Monika Wisła wyjaśniła, na czym polega metoda CLIL i poprowadziła zajęcia warsztatowe, w czasie których uczestnicy szkolenia opracowali pierwszy konspekt lekcji i ćwiczenia dla uczniów z wykorzystaniem metody CLIL.

W międzyczasie, w dniach 15-16 października 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów ze wszystkich szkół partnerskich projektu „Gotuj, obsługuj i mów po angielsku”. Ustalono szczegółowy harmonogram działań, omówiono założenia projektu i sposoby tworzenia produktu końcowego, czyli poradnika dydaktyczno-metodycznego do języka angielskiego zawodowego.

Od 30 listopada do 6 grudnia 2015 r. w czasie pierwszego spotkania szkoleniowego grupa Erasmus z ZSGiH i nauczyciele wszystkich szkół partnerskich - z Turcji, Słowacji i Słowenii - brali udział w warsztatach i spotkaniach, zorganizowanych przez zespół Erasmusa. We współpracy z Wydziałem Humanistyczno-Społecznym ATH w Bielsku-Białej przygotowano 20-godzinne zajęcia szkoleniowo-wasztatowe na temat metody CLIL, poprowadzone przez metodyka z Katedry Anglistyki ATH, panią dr Barbarę Loranc-Paszylk. Dzięki wizycie w szkole i w warsztatach szkolnych goście ze szkół partnerskich mogli zobaczyć, jak uczy się i pracuje nasza młodzież i jak w naszej szkole może zostać wykorzystany projekt „Gotuj, obsługuj i mów po angielsku”. Na zakończenie nauczyciele z Turcji i Słowenii poprowadzili warsztaty szkoleniowe na temat ewaluacji i projektowania materiałów promocyjnych projektu.

Gotuj, obsługuj i mów po angielsku, czyli Erasmus+ w Gastronomie
Gotuj, obsługuj i mów po angielsku, czyli Erasmus+ w Gastronomie · fot. Zespoł Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej


W ramach realizacji projektu Erasmus + "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" nauczyciele języka angielskiego oraz nauczyciele przedmiotów gastronomicznych prowadzą zajęcia języka angielskiego w gastronomii metodą CLIL - Content and Language Integrated Learning. Metoda ta dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny gastronomii i elementów języka obcego. Uczniowie do tej pory poznali i ćwiczyli leksykę związaną z wizerunkiem kucharza, elementami ubioru kucharza, drobnym i większym sprzętem kuchennym, podziałem i zastosowaniem przypraw w potrawach, sporządzanie ciast - ciasta biszkoptowe, kruche, a jednocześnie nabywali umiejętności gastronomiczne. Do tej pory odbyło się już 10 takich lekcji.

Od 11 do 16 kwietnia br. miały miejsce kolejne spotkania warsztatowe nauczycieli z wszystkich szkół partnerskich, tym razem w Fethiye w Turcji. Naszą szkołę reprezentowały pani dyrektor Jolanta Wikło oraz nauczycielki z zespołu Erasmus - koordynator projektu, pani Ewa Dulian i pani Aleksandra Tarnawa. Najpierw odbyły się przygotowane przez zespół z Turcji 4-dniowe warsztaty na temat ewaluacji, w czasie których uczestnicy przygotowywali narzędzia ewaluacyjne do zajęć z języka angielskiego w gastronomii realizowanych metodą CLIL: ankiety dla uczniów, ankiety zarówno dla nauczycieli obserwujących lekcje, jak i dla nauczycieli z regionu, którzy mogliby być zainteresowani rezultatem naszej pracy, czyli poradnikiem metodyczno-dydaktycznym.

W kolejnym dniu pani Aleksandra Tarnawa poprowadziła szkolenie z TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) o zastosowaniu programu Kahoot do tworzenia atrakcyjnych narzędzi na lekcje języka angielskiego w gastronomii. Grupa ze Słowacji przygotowała warsztaty „European Language Passport” i „Europass Mobility” na temat dokumentacji do projektów unijnych. Wizytę w Turcji zakończono zajęciami warsztatowymi dotyczącymi upowszechniania projektu przeprowadzonych przez nauczycieli szkoły ze Słowenii.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.