bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 28 kwietnia 2016
  • wyświetleń: 2660

Partia Razem przeciw połączeniu biblioteki i ośrodka doskonalenia

27 kwietnia o godz. 13.00 przed biblioteką pedagogiczną w Bielsku-Białej odbyła się konferencja prasowa Partii Razem, której tematem była kontrowersyjna uchwała sejmiku województwa śląskiego o połączeniu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.

razem
Happening Partii Razem pod biblioteką pedagogiczną · fot. materiały prasowe


Stanowisko bielskiego okręgu partii Razem w sprawie planowanego połączenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej i Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM

Zarząd bielskiego okręgu Razem wyraża stanowczy sprzeciw wobec motywowanych oszczędnościami planów połączenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej i Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM. Uważamy, że takie połączenie może spowodować wielkie szkody społeczne i poważnie zagrozić działaniu placówki rzetelnie realizującej misję edukacyjną i kulturotwórczą na rzecz środowiska i regionu.

Bielska biblioteka pedagogiczna spełnia w mieście bardzo ważną funkcję społeczną i środowiskową. Swoje bogate zbiory udostępnia wszystkim, korzystają z nich nie tylko studenci, uczniowie i nauczyciele, ale również olbrzymie grono zwykłych czytelników, od dzieci po seniorów. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka organizuje wiele zajęć edukacyjnych, np. z zakresu edukacji regionalnej, wykłady, warsztaty, spotkania autorskie, spotkania dyskusyjne; działa tu klub książki, klub rodzica, odbywają się wystawy, seniorzy uczą się obsługi komputera, a dzieci - korzystania z zasobów bibliotecznych. Ważna część tych zajęć adresowana jest do osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, bezrobotnych i osób starszych, których nie stać na kulturę za pieniądze. Dlatego wszystkie formy działalności biblioteki są bezpłatne i powszechnie dostępne. Ta misja jest skutecznie i z sukcesami realizowana przez bibliotekę od kilkudziesięciu lat. Obawiamy się, że połączenie biblioteki pedagogicznej z WOM-em mogłoby tę misję poważnie zakłócić.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ma zupełnie inne zadania statutowe i inny zakres zadań, z jego oferty, która jest ODPŁATNA, mogą korzystać TYLKO nauczyciele.

Połączenie tak różnych instytucji pomysłodawca - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - uzasadnia przede wszystkim względami ekonomicznymi i organizacyjnymi. W żadne nie wierzymy - tego rodzaju działania zwykle kończą się redukcją etatów, utworzeniem dodatkowego stanowiska dyrektorskiego i wprowadzeniem skomplikowanej struktury zarządzania.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.