bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 24 lutego 2016
  • 26 lutego 2016
  • wyświetleń: 9137

Kompromisowa rozbudowa ulicy

- Ostateczny kształt projektu przebudowy ulicy Cieszyńskiej jest dziełem kompromisu między koniecznością zapewnienia swobodnego przejazdu a oczekiwaniami mieszkańców - twierdzi Lubomir Zawierucha zastępca prezydenta miasta. Zastrzeżenia do planowanej inwestycji wniosła niedawno radna Małgorzata Zarębska ze Stowarzyszania Niezależni.BB.

Reklama

ulica cieszyńska
Przejazd ulicą Cieszyńską w godzinach szczytu to prawdziwy koszmar · fot. bielsko.info


W lutym na sesji Rady Miejskiej radna Małgorzata Zarębska przedstawiła interpelację ws. rozbudowy ulicy Cieszyńskiej. - Podejmując ten temat chcę podkreślić, iż nie podważam konieczności przebudowy tej arterii. Protestujący mieszkańcy nie zgadzają się jednak z obranym najbardziej inwazyjnym i kosztowym wariatem tej rozbudowy - twierdzi Małgorzata Zarębska.

W ocenie radnej rozbudowa ulicy Cieszyńskiej w zaproponowanym przez miasto kształcie utrudni codzienny dojazd mieszkańców do lokalnych obiektów użyteczności publicznej, podzieli Wapienicę na dwie części, odetnie niektóre posesje od dróg publicznych, przeprowadzi ruch tranzytowy przez dzielnicę, utrudni funkcjonowanie biznesu w dzielnicy. - Czy polityka miasta wreszcie zacznie uwzględniać interesy mieszkańców i brać pod uwagę między innymi głosy Rad Osiedli i wspólnot mieszkaniowych? - pyta w swojej interpelacji radna Niezależnych.BB.

Zastępca prezydenta w pisemnej odpowiedzi na interpelację informuje, że "ostateczny kształt projektu rozbudowy ulicy Cieszyńskiej to kompromis pomiędzy koniecznością zapewnienia swobodnego przejazdu w perspektywie najbliższych 20 lat,spełnienia warunków technicznych decydujących o bezpieczeństwie użytkowników ruchu, trudnymi warunkami terenowymi a oczekiwaniami mieszkańców w kwestii nieograniczonego dostępu do tej drogi".

- Większość postulowanych przez mieszkańców uwag, w tym złożonych w postaci ankiet na spotkaniu mieszkańców w Wapienicy dnia 9 grudnia 2014 roku, została wprowadzona, a dla wielu postulatów, niezgodnych z przepisami, uzyskano zgodę na odstępstwo od przepisów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Śląskiego - informuje Lubomir Zawierucha.

W wyniku konsultacji z mieszkańcami zrezygnowano z niektórych dróg serwisowych, a kilko skrzyżowań zmieniono na ronda. Żadna z nieruchomości ma nie utracić dostępu do drogi publicznej, a wokół głównego ciągu ulicy Cieszyńskiej ma powstać kilkukilometrowa sieć dróg dojazdowych, które będą połączone skrzyżowaniami z ulicą Cieszyńską.

- W godzinach szczytu ulicą tą na dzień dzisiejszy przejeżdża ponad 1700 pojazdów. O potrzebie tego wygodnego ciągu drogowego świadczy chociażby ostatni kilkugodzinny paraliż komunikacyjny miasta po zamknięciu ruchu na drodze ekspresowej S1 - kończy Lubomir Zawierucha.

Inwestycja zostanie zrealizowana w większości ze środków unijnych.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.