Wiadomości

  • 23 grudnia 2015
  • 25 grudnia 2015
  • wyświetleń: 4260

Budżet na 2016 rok został przyjęty

Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej przyjęto budżet miasta na 2016 rok. W głosowaniu nad uchwałą budżetową udział wzięło 25 radnych. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych (PO, KWW Jacka Krywulta), 10 radnych wstrzymało się od głosu (PiS), jedna osoba (Niezależni.BB) głosowała przeciw przyjęciu uchwały.

Sesja budżetowa Rady Miejskiej - 22.12.2015 · fot. UM Bielsko-Biała


Planowane dochody na 2016 rok stanowią kwotę 786,7 mln zł i są niższe o 1,2% w stosunku do roku 2015, co głównie jest spowodowane znacznie niższą kwotą dochodów majątkowych, a zwłaszcza środków unijnych. W ramach ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące wynoszą 778,4 mln zł tj. 98,9%, a dochody majątkowe 8,3 mln zł tj. 1,1% dochodów ogółem.

Na realizację wydatków w 2016 roku przeznacza się środki w kwocie 814,4 mln zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 702,6 mln zł tj. 86,3%, a wydatki majątkowe - 111,8 mln zł tj. 13,7% wydatków ogółem.

Sesja budżetowa Rady Miejskiej - 22.12.2015
Sesja budżetowa Rady Miejskiej - 22.12.2015 · fot. UM Bielsko-Biała


Opracowując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne zadania, tj. uwzględniające bieżące utrzymanie miasta, przy założeniu wszelkich dostępnych działań oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych, a zwłaszcza kontynuowanych zadań inwestycyjnych i środków na wkład własny do projektów unijnych.

W zakresie wydatków majątkowych Miasto musi być przygotowane do nowej perspektywy absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020, planując odpowiednie kwoty na wkład własny do projektów unijnych, a także musi kontynuować zadania już rozpoczęte. W przypadku środków z Unii Europejskiej, w 2016 roku Miasto uzyska ostatnie refundacje w ramach zadań zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013. Ponadto w przyszłym roku będą składane nowe projekty w ramach perspektywy 2014-2020. Przewiduje się, że dopiero w drugiej połowie roku mogą pojawić się pierwsze środki z nowego okresu programowania. Z uwagi na powyższe, udział środków unijnych w projekcie budżetu na 2016 rok jest minimalny, w porównaniu do lat ubiegłych.

Sesja budżetowa Rady Miejskiej - 22.12.2015
Sesja budżetowa Rady Miejskiej - 22.12.2015 · fot. UM Bielsko-Biała


W 2016 roku największy udział w wydatkach majątkowych będą stanowić inwestycje w zakresie transportu, na które zaplanowano 57,2 mln zł tj. 51,2%, inwestycje oświatowe - 13,5 mln zł tj. 12,1%, inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej - 11,1 mln zł tj. 9,9%, inwestycje w zakresie ochrony zdrowia - 8,2 mln zł tj. 7,4% oraz inwestycje w zakresie kultury fizycznej, na które zaplanowano kwotę 7,8 mln zł tj. 7,0% wydatków majątkowych ogółem.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.