bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 16 listopada 2015
  • wyświetleń: 3081

Wyboru w Hufcu Beskidzkim ZHP

14 listopada w siedzibie Hufca Beskidzkiego miały miejsce wybory władz. Podczas Zwykłego Zjazdu Hufca, który trwał niespełna pięć godzin, instruktorzy podsumowali zakończoną 4-letnią kadencję poprzedniej Komendy Hufca, wybrali władze oraz uchwalono projekt Programu Rozwoju Hufca na lata 2015-2019.

Zjazd Hufca Beskidzkiego - 14.11.2015 · fot. beskidzki.zhp.pl


W sobotni poranek budynek Hufca przywitał blisko 80 gości. Byli wśród nich instruktorzy oraz wychowawcy harcerscy, jak również przedstawiciele władz lokalnych. W pierwszej części Zjazdu przegłosowano porządek obrad i regulamin. W oficjalnej części miało miejsce przywitanie wszystkich przybyłych na Zjazd, wręczenie podziękowań dla władz miasta i gmin ościennych, oraz wręczenie medali i odznaczeń dla instruktorów, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju Hufca Beskidzkiego.

Wśród zaproszonych gości pojawił się pan Przemysław Kamiński, pełniący funkcję zastępcy prezydenta miasta Bielska-Białej, pani Anna Skotnicka-Nędzka - zastępczyni wójta Gminy Jaworze, pani Ewa Polaczek - dyrektor SP 3 w Bielsku-Białej. Z ramienia Chorągwi Śląskiej na Zjazd przybyła również harcmistrzyni Anna Petereko będąca komendantką Chorągwi Śląskiej, oraz harcmistrzyni Marzena Malina - Pełnomocnik Komendanta Chorągwi na Zjazd, czuwająca nad prawidłowością przebiegu Zjazdu. Warto wspomnieć, iż na Zjeździe pojawiło się ponad 70 instruktorów i wychowawców harcerskich z czego 54 posiadało czynne prawo wyborcze. W tym to gronie został wybrany Komendant Hufca wraz ze swoją Komendą, Sąd Harcerski i Komisja Rewizyjna Hufca.

Po 4 latach minionej i dobrze ocenionej kadencji harcmistrza Zdzisława Koneckiego, Zjazd ponownie wybrał druha Koneckiego na Komendanta Hufca Beskidzkiego. Do władza hufca wybrany został również harcmistrz Sławomir Gajda, jako Skarbnik, podharcmistrzyni Anna Mrotek - z-ca ds. programowych, podharcmistrzyni Jolanta Bogdanowicz - z-ca ds. pracy z kadrą oraz harcmistrzyni Magdalena Górna - członkini Komendy.

W takim składzie Hufiec Beskidzki ruszy w swoją kolejną 4-letnią kadencję, ukierunkowany Programem Rozwoju Hufca, który zawiera między innymi zadania dotyczące pracy z kadrą, jej motywacji i przeszkolenia oraz podniesienia poziomu pracy programowej, jak również szereg innych przedsięwzięć mający przybliżyć działania Hufca do Strategii Związku Harcerstwa Polskiego.

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.