Regulamin konkursu

1. Konkurs na najlepsze zdjęcie z wakacji 2019 odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie, w terminie od 26 sierpnia do 22 września, odbędą się eliminacje (4 edycje), a w terminie od 30 września do 6 października rozegrany zostanie finał.

- eliminacje nr 1: od 26.08.2019, godz. 10.00 do 01.09.2019, godz. 22.00
- eliminacje nr 2: od 02.09.2019, godz. 10.00 do 08.09.2019, godz. 22.00
- eliminacje nr 3: od 09.09.2019, godz. 10.00 do 15.09.2019, godz. 22.00
- eliminacje nr 4: od 16.09.2019, godz. 10.00 do 22.09.2019, godz. 22.00
- finał: od 30.09.2019, godz. 10.00 do 06.10.2019, godz. 22.00

2. Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy powiatu pszczyńskiego, bielskiego, miasta Bielsko-Biała i Tychy.

3. Aby zostać uczestnikiem konkursu należy przez specjalny panel konkursowy przesłać maksymalnie jedno zdjęcie z letnich wakacji 2019 roku z opisem czasu i miejsca ich wykonania oraz imieniem i nazwiskiem autora. Zdjęcia można nadsyłać do 14 września włącznie.

4. Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest autorstwa nadsyłającego i stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.

5. Autor zezwala na publikację zdjęcia na portalach bielsko.info, czecho.pl, pless.pl i tychy.info oraz na jego wykorzystaniu w przyszłości przez organizatora konkursu - firmę pless intermedia.

6. Autor podając w treści zgłoszenia swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883), a w szczególności na ich publiczną prezentację w sieci Internet, w portalu pless.pl, czecho.pl, bielsko.info i tychy.info.
Administratorem danych osobowych jest właściciel i administrator portali - firma pless intermedia.

7. Wyboru maksymalnie 70 zdjęć do każdej eliminacji dokonują redakcje portali pless.pl, czecho.pl, bielsko.info i tychy.info.

8. W konkursie głosować mogą zalogowani klubowicze portalu pless.pl i czecho.pl (posiadający konto przed rozpoczęciem konkursu) oraz osoby posiadające konto w serwisie Facebook. Internauci mogą oddać jeden głos na każde zdjęcie, zarówno w eliminacjach jak i finale.

9. Do finału z każdej eliminacji zakwalifikowanych zostanie pięć zdjęć wybranych przez redakcje portali bielsko.info, czecho.pl, pless.pl i tychy.info oraz dziesięć zdjęć z największą ilością głosów (głosowanie internautów).

10. Najlepsze zdjęcia zostaną wybrane przez redakcje portali bielsko.info, czecho.pl, pless.pl i tychy.info. Odbędzie się też standardowo głosowanie internautów. Do wygrania atrakcyjne nagrody:
Konkurs wakacyjny 2019, nagrody

11. O sposobie odebrania nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani mailem po zakończeniu konkursu. Nagrody rzeczowe będzie można odebrać wyłącznie po wcześniejszym kontakcie, osobiście w siedzibie redakcji w Pszczynie lub w Bielsku-Białej do dn. 31 października 2019 roku.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.

13. Organizatorem konkursu jest firma pless intermedia (43-200 Pszczyna, ul. Bielska 10), wydawca portali bielsko.info, czecho.pl, pless.pl i tychy.info