bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Najpopularniejsze

  • 12 stycznia 2023
  • wyświetleń: 2855

Ranking Perspektyw: V LO ponownie najlepsze w województwie

Magazyn "Perspektywy" opublikował "Ranking liceów i techników 2023". Ponownie 1. miejsce w województwie śląskim zajęło V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, jedna szkoła zanotowała spadek w rankingu głównym. Jakie miejsca w zestawieniu zajęły pozostałe szkoły średnie i technika z naszego miasta? Możecie to sprawdzić w rozwinięciu artykułu.

Reklama

v lo, 5, piątka, liceum, szkoła
Ranking Perspektyw: V LO ponownie najlepsze w województwie śląskim · fot. V LO


Bielskie licea w "Rankingu Liceów 2023"W ogólnopolskim rankingu liceów sklasyfikowano 15 bielskich szkół średnich. Na 30. miejscu w Polsce, a 1. w województwie śląskim znalazło się V Liceum Ogólnokształcące. 92. lokatę w rankingu głównym, a 8. w województwie śląskim zajęło LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego, a odpowiednio 101. i 9. - III LO im. Stefana Żeromskiego. Pełny ranking liceów można znaleźć tutaj.

Licea z Bielska-Białej sklasyfikowane w rankingu województwa śląskiego i ogólnopolskim
Licea z Bielska-Białej sklasyfikowane w rankingu województwa śląskiego i ogólnopolskim · fot. Magazyn perspektywy


Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2022 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Więcej informacji o metodologii Rankingu Liceów 2023 , a także sam ranking, można znaleźć tutaj.

Technika z Bielska-Białej w "Rankingu Techników 2023"Magazyn "Perspektywy" przedstawił także ranking techników. W rankingu ogólnopolskim sklasyfikowano w sumie 6 szkół tego typu z Bielska-Białej, a w wojewódzkim - 10. Na 20. miejscu w Polsce, a 3. w województwie śląskim znalazło się Technikum nr 1. Pełny ranking techników można znaleźć tutaj.

z Bielska-Białej sklasyfikowane w rankingu województwa śląskiego i ogólnopolskim
Technika z Bielska-Białej sklasyfikowane w rankingu województwa śląskiego i ogólnopolskim · fot. Magazyn Perspektywy


Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking Techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2022 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Więcej informacji o metodologii Rankingu Techników 2023 , a także sam ranking, można znaleźć tutaj.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.