bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Najpopularniejsze

  • 12 stycznia 2022
  • wyświetleń: 2503

V LO ponownie najlepsze w województwie w rankingu "Perspektyw"

Na 14. miejscu w Polsce, a na 1. w województwie śląskim zostało sklasyfikowane V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej w "Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022". W pierwszej setce ogólnopolskiego zestawienia znalazły się jeszcze dwa bielskie licea.

v lo, 5, piątka, liceum, szkoła
V LO ponownie najlepsze w województwie w rankingu "Perspektyw" · fot. V LO


W ogólnopolskim rankingu liceów sklasyfikowano 13 bielskich szkół średnich. Na 14. miejscu w Polsce, a 1. w województwie śląskim znalazło V Liceum Ogólnokształcące. 87. lokatę zajęło I LO im. Mikołaja Kopernika, a 89. - LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego. Pełny ranking liceów można znaleźć tutaj.

Licea z Bielska-Białej sklasyfikowane w rankingu ogólnopolskim
Licea z Bielska-Białej sklasyfikowane w rankingu ogólnopolskim · fot. www.licea.perspektywy.pl


Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2021 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Magazyn "Perspektywy" przedstawił także ranking techników. W rankingu ogólnopolskim sklasyfikowano w sumie dziesięć szkół tego typu z Bielska-Białej. Na 60. miejscu w Polsce, a 8. w województwie śląskim znalazło się Technikum nr 4, czyli ZSE im. M. Kaleckiego. Pełny ranking ltechników można znaleźć tutaj.

Technika z Bielska-Białej sklasyfikowane w rankingu ogólnopolskim
Technika z Bielska-Białej sklasyfikowane w rankingu ogólnopolskim · fot. www.technika.perspektywy.pl


Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking Techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2021 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty czwarty.

mp / bielsko.info
źródło: Materiały prasowe

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.