Najnowsze

  • 9 lipca 2024
  • wyświetleń: 3372

Bielscy działkowicze mogą spać spokojnie

Zmiana przepisów zawsze budzi nie tyle wątpliwości, co nawet obawy. Tak jak w przypadku przyszłości ogródków działkowych. Na szczęście władze Bielska-Białej zapewniają, że działkowicze mogą spać spokojnie i uprawiać swoje „kawałki ziemi”.

Ogródki działkowe
fot. SK


W sprawie sytuacji rodzinnych ogródków działkowych, m.in. Beskid oraz Złote Łany, w bielskim Ratuszu interweniował radny Maksymilian Pryga. Jak podkreślił, jako reprezentant mieszkańców otrzymuje wiele różnego rodzaju pytań związanych z aktualną i przyszłą sytuacją rodzinnych ogródków, które stanowią zielone płuca miasta i są ważnym elementem wypoczynku oraz rekreacji dla znacznej części mieszkańców Bielska-Białej.

- Na terenie naszego osiedla z powodzeniem funkcjonują dwa duże ogrody, z którymi mam zaszczyt współpracować. Standardowo co pewien czas wraca pytanie dotyczące ich przyszłości, a także planów związanych z szeroko rozumianym zagospodarowaniem przestrzennym. Fakt ten związany jest przede wszystkim z nowymi przepisami prawa krajowego, a w sposób szczególny z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w 2023 roku. W obecnym stanie Biuro Rozwoju Miasta przedstawiło merytoryczne informacje na temat przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Bielska-Białej. Docelowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, do którego muszą dostosować się wszystkie samorządy grunty, które stanowią własność gminy zostaną podzielone na kilkanaście stref planistycznych, (tj. strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, komunikacyjna czy usługowa) - opisuje Pryga.

I dodaje, że prawdopodobnie rodzinne ogrody działkowe znajdą się docelowo w jednej z dwóch stref: strefie mieszkaniowej jednorodzinnej lub strefie zieleni oraz rekreacji.

- Warto zaznaczyć, że strefy planistyczne określą najważniejsze parametry planistyczne wszystkich terenów, a doprecyzowanie przeznaczenia terenów nastąpi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Z uzyskanych informacji wynika, że dla ROD fundamentalne znaczenie będzie miało to, do jakiej strefy trafią. Dlatego działając w oparciu o konkretne wnioski i informacje zwracam się z prośbą, aby służby podległe Panu Prezydentowi podjęły wszelkie możliwe działania zmierzające do zapewnienia dalszego, spokojnego, bezpiecznego oraz stabilnego funkcjonowania rodzinnych ogródków działkowych na terenie osiedla Złote Łany - zaapelował przedstawiciel bielszczan.

Jak dowiedzieliśmy się w bielskim magistracie, w ramach prac nad planem ogólnym miasta Bielsko-Biała nie planuje się ingerencji w żaden z położonych w obszarze miasta ogrodów działkowych ROD wyznaczonych w dotychczasowych dokumentach planistycznych - planach miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

- W planie ogólnym znajdą się one w jednej z poniższych stref planistycznych: strefie zieleni i rekreacji, strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną lub strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniowa jednorodzinną. ROD „Beskid” oraz ROD „Złote Łany” nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej znajdują się w strefie środowiska przyrodniczego jako zieleń użytkowa (parki, skwery, ogrody, zieleń izolacyjna). Przewiduje się, że w planie ogólnym znajdą się one w strefie zieleni i rekreacji - zapewnił Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.