Najnowsze

 • 24 lutego 2024
 • wyświetleń: 3514

[FOTO] Ważne zmiany w bielskim garnizonie policji. Nowi komendanci i naczelnik wydziału

W piątek 23 lutego w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę bielskiej Policji w 2023 roku. Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez bielskich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane inwestycje. Szef bielskich policjantów insp. Krzysztof Herzyk nakreślił również główne cele i priorytety na najbliższy okres.

Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej - 23.02.2024 · fot. KMP Bielsko-Biała


W odprawie uczestniczyli zaproszeni goście, zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia, samorządowcy z powiatu bielskiego, przedstawiciele prokuratur oraz innych służb mundurowych.

Insp. Krzysztof Herzyk wraz ze swoimi zastępcami: mł. insp. Grzegorzem Jakubcem - kierującym pionem kryminalnym oraz mł. insp. Jackiem Śliwką, który nadzoruje pion prewencji, podsumowali pracę bielskich policjantów za ubiegły okres. Na odprawie przedstawiono wyniki za 2023 rok w pionie kryminalnym, prewencji oraz w pionie logistyki.

Naradę rozpoczęła się w sposób nietypowy, od podziękowania w związku z przejściem w stan spoczynku zasłużonych funkcjonariuszy sprawujących dotychczas stanowiska kierownicze w bielskim garnizonie. Policjanci pożegnali:
 • mł. insp. Elżbietę Pacholską - Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach,
 • podinsp. Krzysztofa Szczyrbowskiego - Komendanta Komisariatu Policji II w Bielsku-Białej,
 • asp. szt. Andrzeja Chmiela - Z-cę Komendanta Komisariatu Policji w Kobiernicach,
 • asp. szt. Grzegorza Bryję - Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji I w Bielsku-Białej.


Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej wraz ze swoimi zastępcami wręczyli pamiątkowe statuetki odchodzącym na emeryturę funkcjonariuszom. Ciekawostką jest okoliczność, w której łączny wymiar służby pełnionej przez wymienionych funkcjonariuszy wyniósł niemal 120 lat.

W związku z przejściem w stan spoczynku funkcjonariuszy piastujących stanowiska kierownicze w jednostkach i komórkach organizacyjnych zaistniała konieczność uzupełnienia wakujących stanowisk, w związku z tym:
 • stanowisko Komendanta Komisariatu Policji I w Bielsku-Białej objął podisnp. Edward Gęga,
 • stanowisko Komendanta Komisariatu Policji II w Bielsku-Białej objęła podkom. Anita Starczewska,
 • stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach objął podinsp. Bartosz Iskierka
 • stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Jasienicy objął asp. szt. Janusz Pach,
 • stanowisko Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej objął kom. Ireneusz Spandel.


Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej wręczył desygnowanym funkcjonariuszom rozkazy personalne o powołaniu i mianowaniu na stanowiska kierownicze w Komisariatach Policji oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Nowym komendantom oraz naczelnikowi życzono pomyślnej służby i wytrwałości w realizacji codziennych zadań.

- Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Grzegorz Jakubiec omówił osiągnięcia pionu kryminalnego. Zwracał uwagę na przestępczość ogółem, gdzie statystyki wskazują spadek w porównaniu z 2022 rokiem. To samo tyczy się przestępczości kryminalnej, gdzie również odnotowaliśmy spadek. Zanotowaliśmy również wzrost efektywności poszukiwań osób na podstawie listów gończych - poinformował st. sierż. Sławomir Kocur, oficer prasowy KMP w Bielsku-Białej.

- Z kolei efektywność poszukiwań na podstawie listów gończych na przykładzie pięciu największych jednostek garnizonu śląskiego plasuje nas na drugim miejscu zaraz za Katowicami. Bielscy policjanci w 2023 r. zatrzymali 1495 osób ukrywających się przed organami ścigania, co daje w przeliczeniu cztery osoby na dobę oraz ujawinili 62 osoby zaginione. W kwestiach przestępstw gospodarczych policjanci w roku ubiegłym zabezpieczyli mienie na kwotę ponad osiem milionów i dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Odnotowano również spadek w związku z przestępczością korupcyjną - dodał przedstawiciel mundurowych z Bielska-Białej.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Jacek Śliwka prezentował z kolei ocenę pracy pionu prewencji. Zwrócił uwagę na to, że każdego dnia na terenie podległym KMP w Bielsku-Białej służbę pełniło średnio 86 policjantów. Policjanci garnizonu bielskiego w analizowanym okresie zatrzymali na gorącym uczynku 755 sprawców przestępstw w tym 102 sprawców w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych. Zastępca Komendanta podkreślał aspekt wykorzystywania pojazdów typu quad w codziennej służbie, gdzie dzięki właściwościom terenowych tych pojazdów funkcjonariusze mogą sobie pozwolić na łatwiejsze patrolowanie górskich szlaków turystycznych, terenów leśnych oraz miejskich terenów rekreacyjnych.

W ubiegłym roku policjanci przeprowadzili łącznie 8465 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. Wspominając o działalności profilaktycznej, wspomniano, że w roku ubiegłym policjanci przeprowadzili łącznie 1286 spotkań ze społeczeństwem i lokalnym samorządem, w tym 921 spotkań z dziećmi i młodzieżą. W 2023 r. zabezpieczono łącznie 689 imprez, w tym 73 imprezy masowe, 54 zgromadzenia, 562 imprezy niemasowe, gdzie łącznie zaangażowano 6159 policjantów.

Komendant Miejski Policji insp. Krzysztof Herzyk zaprezentował ocenę pracy pionu logistyki. Zwrócił uwagę na dane, które wskazują, że w 1 stycznia 2023 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej służbę pełniło 613 policjantów oraz 21 wakatów, a na 31 grudnia 2023 r. w służbie było 608 policjantów przy 27 wakatach.

Insp. Krzysztof Herzyk omówił realizowane inwestycje, rozpoczęcie ostatniego etapu modernizacji Komisariatu Policji w Kobiernicach - budowa garażu wolnostojącego. Podziękował także przedstawicielom samorządów lokalnych za finansowe wsparcie w zakupie nowych radiowozów oraz sprzętu ułatwiającego pracę policjantów takiego jak walizki śledcze, kamery, urządzenia do badania stanu trzeźwości, sprzęt teleinformatyczny. Komendant podkreślił, że w 2023 r. lokalne władze samorządowe oraz WORD w Bielsku-Białej udzieliły bielskiemu garnizonowi wsparcia finansowego i rzeczowego na łączną kwotę 1 520 379 złotych.

Podczas odprawy rocznej przybliżono wyzwania, jakie stoją przed bielską Policją w roku 2024.

- Podsumowując naradę, Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej stwierdził, że wyniki osiągnięte przez bielską policję prezentują się korzystnie. Podziękował policjantom garnizonu bielskiego za sumienną i pełną zaangażowania służbę oraz pracownikom policji za rzetelną pracę. Złożył podziękowania przedstawicielom władzom samorządowych, prokuratur oraz służb mundurowych za udzielane wsparcie i wzorową współpracę. Podkreślił jednocześnie, że dołoży wszelkich starań, aby bielscy policjanci w dalszym ciągu skutecznie zapobiegali i zdecydowanie eliminowali przestępstwa szczególnie uciążliwe dla mieszkańców naszego regionu - relacjonuje st. sierż. Sławomir Kocur.

mp / bielsko.info

źródło: KMP Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.