Najnowsze

  • 22 lutego 2024
  • wyświetleń: 3680

Znamy zakres działalności nowej miejskiej instytucji. Będzie finansowana z budżetu miasta

Instytut Kultury Miejskiej - Miasto Splotów to instytucja, którą do życia powołali radni w grudniu ubiegłego roku. Poznaliśmy statut, który określa jej zadania i źródła finansowania.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Ratusz
fot. UM Bielsko-Biała


Pisaliśmy: Radni powołali nową miejską instytucję. Ważna rola w perspektywie ESK 2029

Miasto Splotów ma przede wszystkim koordynować działania związane ze staraniami Ratusza o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Jak wynika ze statutu, który uchwalili radni na czwartkowej (22 lutego) sesji Rady Miejskiej, pracami instytucji pokieruje dyrektor (zostanie powołany na drodze konkursu), a także maksymalnie 7-osobowa Rada Programowa będąca jego organem doradczym.

Wśród zadań instytutu znajdują się: organizacja paneli, debat, sympozjów, konferencji czy wyjazdów studyjnych, koordynowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych przez inne podmioty czy realizacja przedsięwzięć edukacyjnych oraz produkcji audiowizualnych oraz muzycznych. Miasto Splotów ma też prowadzić działalność wydawniczą, fundraisingową czy promować ofertę kulturalną i turystyczną.

Ów podmiot będzie finansowany dotacjami z budżetu miasta, z Unii Europejskiej, wpływami z prowadzonej działalności, środkami od osób fizycznych i prawnych, a także wpływami z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątku.

Statut umożliwia też organizacji prowadzenie działalności gospodarczej, która dotyczyć będzie między innymi: sprzedaży usług w ofercie kulturalnej; produkcji i sprzedaży publikacji; produkcji filmowej, organizowania i prowadzenia szkoleń, warsztatów, konferencji, sympozjów, koncertów i innych wydarzeń; wynajmu i dzierżawy majątku; usług reklamowych i związanych z ruchem turystycznym.
Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Europejska Stolica Kultury 2029" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Europejska Stolica Kultury 2029

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Europejska Stolica Kultury 2029" podaj