Reklama

Najnowsze

  • 20 listopada 2023
  • wyświetleń: 2673

Nielegalnie przebywali na terytorium Polski. Zatrzymano ich w Bielsku-Białej

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 4 cudzoziemców, którzy naruszyli polskie przepisy pobytowe. Między innymi w Bielsku-Białej zatrzymano 2 obywateli Mołdawii.

Nielegalnie przebywali na terytorium Polski. Zatrzymano ich w Bielsku-Białej
Nielegalnie przebywali na terytorium Polski. Zatrzymano ich w Bielsku-Białej · fot. Śląski Oddział Straży Granicznej


18 listopada funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej przeprowadzili w naszym mieście kontrolę legalności pobytu wobec dwojga obywateli Mołdawii - 36-letniej kobiety i 35-letniego mężczyzny.

- W trakcie czynności służbowych funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemcy znacznie przeterminowali dopuszczalny pobyt na terytorium strefy Schengen. Okazało się także, że w trakcie nielegalnego pobytu złożyli do Wojewody Wielkopolskiego wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Oboje zostali zatrzymani, pouczeni oraz poinformowani o zasadach przekraczania granic i przebywania na terytorium państw strefy Schengen - poinformował zespół prasowy Komendanta ŚlOSG.

Dzień wcześniej w miejscowości Poraj (pow. myszkowski) funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Częstochowie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec dwóch obywateli Indii. W toku czynności cudzoziemcy przedstawili do kontroli własne paszporty wraz z zamieszczonymi w nich wizami, wydanymi w celu wykonywania pracy. Okazało się jednak, że obie wizy były przeterminowane - jedna utraciła ważność w lutym, a druga w czerwcu 2023 roku. W związku z nielegalnym przebywaniem na terytorium Polski cudzoziemcy zostali zatrzymani.

Wszyscy obcokrajowcy otrzymali decyzje administracyjne zobowiązujące ich do powrotu w terminie 15 dni z jednoczesnym orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

mp / bielsko.info

źródło: Straż Graniczna w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.