bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

  • 4 lutego 2023
  • wyświetleń: 840

Powstał raport o potencjale inwestycyjnym Bielska-Białej

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej powstał raport pt. Potencjał Inwestycyjny Bielska-Białej. Adresowany jest przede wszystkim do firm z sektora IT i nowoczesnych usług dla biznesu, które poszukują optymalnej lokalizacji, aby założyć oraz rozwijać działalność w Polsce. Raport opracowała firma Grafton Recruitment.

Reklama

[zdjecie=33597{Powstał raport o potencjale inwestycyjnym Bielska-Białej}]

- W przeszłości o sile gospodarki naszego miasta decydował wysoko rozwinięty przemysł. Dziś możemy obserwować jak charakter gospodarczy miasta zmienia się, a siła lokalnej gospodarki w coraz większym stopniu budowana jest w oparciu o dynamiczny rozwój sektora IT oraz branży nowoczesnych usług dla biznesu. Branże te oferują obecnie jedne z najbardziej atrakcyjnych miejsc zatrudnienia, zapewniając młodym ludziom ciekawą i pełną wyzwań pracę, a Bielsko-Biała ma w tym zakresie wiele do zaoferowania - zapewnia w otwierającej raport wypowiedzi prezydent Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski.

W publikacji zaprezentowano kluczowe czynniki wpływające na atrakcyjność inwestycyjną Bielska-Białej - przede wszystkim te dotyczące kapitału ludzkiego. Analizie poddano również takie obszary, jak lokalna gospodarka, rynek pracy, nieruchomości, edukacja i jakość życia.

Dane służące do analiz pochodzą przede wszystkim z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego, m.in. z opublikowanych w 2022 roku wyników Narodowego Spisu Powszechnego, ze wstępnych wyników dotyczących szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2021/2022 oraz z Banku Danych Lokalnych (BDL) oraz innych źródeł. Prezentowane są w rozbiciu na dane dotyczące samego Bielska-Białej oraz te dotyczące tzw. Obszaru Potencjału Ludzkiego (OPL) dla Bielska-Białej, którą to nazwą objęto okoliczne powiaty: bielski, żywiecki, cieszyński, pszczyński oraz wadowicki wraz z samym Bielskiem-Białą.

Powstał raport o potencjale inwestycyjnym Bielska-Białej
Powstał raport o potencjale inwestycyjnym Bielska-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Oto kilka danych liczbowych obrazujących warunki rozwijania biznesu w Bielsku-Białej.

Liczba mieszkańców miasta wynosi 169 089 osób (wg danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku). Cały Obszar Potencjału Ludzkiego (OPL) dla Bielska-Białej zamieszkuje 931 361 osób. Część OPL stanowią tereny wiejskie - zgodnie z obecnym trendem migracji, wielu ich mieszkańców to obecni i potencjalni pracownicy firm działających w mieście, osoby w wieku od 30 do 49 lat, które są dla inwestujących firm pracownikami z największym potencjałem.

Osób w wieku produkcyjnym jest w Bielsku-Białej 96 350, na terenie OPL - 549 818. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Bielsku-Białej wynosi 5790 zł brutto.

26,6 proc. mieszkańców miasta posiada wyższe wykształcenie - to więcej niż średnia krajowa i wojewódzka. 11,8 proc. wszystkich studentów studiuje na kierunkach informatycznych.

Mieszkańcy Bielska-Białej słyną z przedsiębiorczości, więc biznes rozwija się tutaj dynamicznie - liczba działających w mieście podmiotów gospodarczych to 28 tysięcy, co daje 165,4 firmy na tysiąc mieszkańców (o prawie 50 proc. więcej niż w województwie śląskim). W ciągu ostatnich 15 lat liczba podmiotów gospodarczych wzrosła o 27,1 proc. W mieście i powiecie bielskim mieszka 436 milionerów.

Powstał raport o potencjale inwestycyjnym Bielska-Białej
Powstał raport o potencjale inwestycyjnym Bielska-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Oferta powierzchni przeznaczonych pod działalność gospodarczą jest bogata, samych powierzchni biurowych jest w mieście 57 100 m2, buduje się kolejnych 5 000 m2.

Także rynek mieszkaniowy sprzyja rozważeniu Bielska-Białej jako miejsca do pracy i życia - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania jest niższa niż w wielu innych polskich miastach.

Dzięki działaniom władz miasta i lokalnych firm, Bielsko-Biała jest dziś więc atrakcyjnym kierunkiem dla specjalistów z różnych branż, oferującym możliwość znalezienia ciekawej pracy, a także pozwalającym czerpać korzyści wynikające z lokalizacji miasta. Może więc być postrzegane jako optymalna lokalizacja do rozpoczęcia lub rozwijania działalności w Polsce.

Raport zwraca również uwagę na działania służące zrównoważonemu rozwojowi miasta, którego programem jest przyjęta w 2022 roku Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku. Określono w niej kierunki rozwoju dla obszarów priorytetowych, którymi są: Ludzie, Życie, Zarządzanie, Mobilność, Środowisko oraz Ekonomia. Chodzi o osiągnięcie równowagi pomiędzy sukcesem biznesowym firm działających w mieście, wzrostem jakości życia mieszkańców i dbałością o środowisko naturalne.

Taki trend rozwoju stwarza młodym ludziom szansę na znalezienie w Bielsku-Białej dobrze płatnej, ciekawej i pełnej wyzwań pracy, co w połączeniu z atrakcyjnym położeniem miasta staje się podstawą do budowania na tym gruncie przewagi konkurencyjnej Bielska-Białej względem innych miast.

Raport dostarcza także bardzo ciekawych danych dotyczących m.in. wysokości wynagrodzeń na różnych stanowiskach w Bielsku-Białej w porównaniu z wynagrodzeniami w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu.

Cały raport przygotowany przez firmę Grafton Recruitment można przeczytać tutaj.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.