bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

  • 19 września 2022
  • wyświetleń: 983

Ratusz zapewnia: zimą w szkołach będzie ciepło

W obliczu znacznego wzrostu cen za energię cieplną niektóre samorządy zapowiadają, że zimą może dojść do zamknięcia szkół i przejścia na nauczanie zdalne. Władze Bielska-Białej zapewniają jednak, że w mieście nie ma takiego zagrożenia.

szkoła, edukacja, klasa
Ratusz zapewnia: zimą w szkołach będzie ciepło · fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB


W związku z „lawinowo rosnącymi kosztami energii i konsekwencjami tego stanu rzeczy dla prowadzonych przez miasto żłobków, przedszkoli i szkół” do władz Bielska-Białej zwrócił cię miejscowy radny Janusz Buzek.

- Czy władze miasta dostrzegają zagrożenie, że miastu zabraknie środków na zakupy energii cieplnej dla jednostek oświatowych w nadchodzącym sezonem grzewczym? Jeśli tak, jakie podjęto albo podejmowane zostaną kroki zaradcze? - dopytywał przedstawiciel bielszczan.

W odpowiedzi zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak poinformował, że w budżecie miasta na 2022 rok są zapewnione środki na zakup energii cieplnej zarówno dla jednostek oświatowych jak i Żłobka Miejskiego.

- Oczywiście dostrzegamy zagrożenia wynikające ze wzrostu kosztów zakupu energii cieplnej z Przedsiębiorstwa Tauron Wytwarzanie S.A., jednakże odbiorcy końcowi ciepła systemowego podlegają ochronie taryfowej, co zapewnia ograniczony wzrost kosztów eksploatacji tych budynków. Równocześnie prowadzone od wielu lat prace termomodernizacyjne w obiektach komunalnych ograniczają znacząco zużycie energii cieplnej w tych obiektach - wyjaśnił wiceprezydent.

Adam Ruśniak dodał, że odpowiednie regulacje dotyczące m.in. temperatury w pomieszczeniach szkolnych zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zgodnie z nim „w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C. Dla Żłobka Miejskiego minimalna temperatura, przy której placówka może funkcjonować wynosi 20°C.

- Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie minimalnych temperatur, dyrektor placówki zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący czyli prezydenta miasta - opisuje przedstawiciel Ratusza.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.