bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

  • 23 lipca 2022
  • 24 lipca 2022
  • wyświetleń: 1900

Śmieci „wylewają” się z koszy. Służby nie nadążają?

W ciepłe, suche, letnie dni i wieczory bielszczanie chętniej niż zazwyczaj wybierają się choćby na spacery, by spędzić czas na świeżym powietrzu. Tym samym zostawiają po sobie więcej śmieci. Większość z nich ląduje w koszach dla nich przeznaczonych, ale bywa i tak, że są one po prostu przepełnione.

Śmieci „wylewają” się z koszy. Służby nie nadążają?
Śmieci „wylewają” się z koszy. Służby nie nadążają? · fot. bielsko.info


Interpelację w sprawie wielkiego bałaganu na terenach rekreacyjnych w Wapienicy, zwłaszcza w obrębie ulic Kaskadowej, Leśników i Biwakowej oraz konieczności objęcia tego terenu stałym utrzymaniem do władz miasta skierował radny Konrad Łoś.

- Pomimo tego, iż w sprawie porządkowania terenu wzdłuż rzeki Wapienica, zwłaszcza na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Kopytko występowałem do prezydenta miasta oraz służb miejskich wielokrotnie, to sytuacja w zakresie ogólnego stanu sanitarno-porządkowego tego terenu nadal wymaga działań naprawczych. W dniu 30 czerwca w godzinach przedpołudniowych przy okazji spaceru stwierdziłem, iż wszystkie pojemniki na odpady zlokalizowane w obrębie tzw. wapienickiego „Manhattanu" rozstawione wzdłuż terenów zarządzanych przez BBOSiR są przepełnione. Obok niektórych pojemników zauważyłem także dodatkowe odpady w torbach papierowych, a także porozrzucane luzem. Stwierdziłem także zaśmiecony teren w bezpośredniej bliskości zapory wodnej oraz koryta rzeki Wapienica - opisuje przedstawiciel bielszczan.

Jak dodał, „zanieczyszczony odpadami teren jest miejscem często odwiedzanym przez mieszkańców w celach rekreacyjnych, a także przyciąga licznych amatorów kąpieli i plażowania nad wodą, zwłaszcza młodzież i dzieci”.

- Okoliczność ta powoduje, iż wskazany rejon Wapienicy w upalne dni lata odwiedza znacznie więcej osób, aniżeli o innej porze roku. W tym kontekście obraz kopiato wypełnionych odpadami pojemników oraz składowanych luzem odpadów z pewnością nie wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku miasta. W świetle powyższego ponownie proszę o zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości na omawianym obszarze. Wiem, iż przedmiotowy teren od wielu lat objęty jest harmonogramem prac związanych z utrzymaniem miejskich terenów zielonych przez podopiecznych MOPS w ramach gminnego programu prac społecznie-użytecznych. Działania te są jednak niewystarczające i wymagają wzmocnienia poprzez zwiększenie ich częstotliwości - stwierdził radny Łoś.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak poinformował, że obszar pomiędzy ulicą Kaskadową a rzeką Wapienica stanowi teren leśny ujęty w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu, na którym prowadzona jest gospodarka leśna.

- Pomimo tego znajdująca się tam polana wykorzystywana jest do celów rekreacyjnych. Firma świadcząca kompleksowe usługi leśne na terenach Lasu Komunalnego cyklicznie porządkuje te miejsca z pozostawianych tam śmieci. Jednocześnie informuję, że o konieczności patrolowania terenu pod kątem utrzymania porządku oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenach leśnych została powiadomiona Straż Miejska w Bielsku-Białej. Kosze na śmieci w tym terenie opróżniane są trzy razy w tygodniu w ciągu całego roku a dodatkowe prace porządkowe na polanie między ulicą Biwakową a korytem rzeki wykonywane będą przez służby miejskie w poniedziałki i piątki w okresie letnim do końca września - zapewnił wiceprezydent.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.