bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

  • 18 lipca 2022
  • 19 lipca 2022
  • wyświetleń: 3101

Znaki powiedzą o tym, czy jesteśmy na Śląsku, czy w Małopolsce?

Dyskusja na temat zmiany nazwy województwa śląskiego na województwo śląsko-małopolskie nabiera tempa. Tymczasem pojawił się pomysł, by oznaczyć subregiony województwa tabliczkami informującymi, czy znajdujemy się na historycznym, kulturowym terenie Śląska lub Małopolski.

most, biała
Rzeka Biała i most na ul. 11 Listopada - granica Śląska i Małopolski · fot. mp / bielsko.info


W kwestii podjęcia oznakowania dróg wojewódzkich granic subregionów województwa śląskiego do władz samorządowych województwa zwróciła się radna sejmiku wojewódzkiego z naszego regionu Agnieszka Biegun .

- Odwoływanie się do wartości niematerialnych, na które składa się lokalne i regionalne dziedzictwo kulturowe jest elementem kształtowania świadomych postaw i przywiązania do miejsca swojego pochodzenia lub tego miejsca, w którym buduje się swoje życie. Dziedzictwo regionów historyczno-kulturowych tworzy różnorodność Europy i Polski i podlega szczególnej ochronie. W duchu ochrony tych wartości a jednocześnie złożoności województwa śląskiego, na które już w roku 2000 wskazywał prof. Uniwersytetu Śląskiego - Idzi Panic, podczas uchwalania symboli i barw województwa śląskiego, istotnym jest wskazanie jak wyjątkowe jest pod tym względem województwo śląskie, które składa się z części ziem Śląska i Małopolski - napisała w swej interpelacji skierowanej do marszałka.

- Dla naszego województwa dbałość o zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa regionalnego jest szczególnie istotne, ponieważ pokazuje, jak można budować wspólnotę a jednocześnie "pięknie się różnić". Sam fakt wielokulturowości województwa śląskiego i dualizmu regionalnego, w którym żadna z regionalnych części nie jest dominującą, jest powszechnie mało znany, a zarazem mieszkańcy połowy województwa mogą się nie czuć jako jego współgospodarze. Wyrazem dbałości o wartości europejskie i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego regionów Polski byłoby, jak już to ma miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, wprowadzanie na terenie województwa śląskiego oznaczeń przebiegu styku Śląska i Małopolski tablicami typu E22 lub innymi wymaganymi prawem - zasugerowała przedstawicielka regionu w śląskim sejmiku.

I rzeczywiście, na przykład podróżując przez województwo warmińsko-mazurskie, można przy drogach zauważyć brązowe tablice informujące, że wjeżdżamy na historyczny teren Mazur, czy też Warmii.

Jak się jednak okazuje, takie rozwiązanie w województwie śląskim się nie pojawi.

- Przeprowadzono analizę w zakresie zgodności stosowanych rozwiązań projektowych z przepisami oznakowania dróg publicznych. Doceniam troskę o zachowanie różnorodności dziedzictwa naszego regionu. Ta różnorodność znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w Polityce Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego poprzez promocję marek terytorialnych reprezentujących poszczególne subregiony. Promując: Beskidy, Śląsk Cieszyński, Jurę Krakowsko-Częstochowską, Krainę Górnej Odry czy Metropolię Górnośląską promujemy nie tylko dziedzictwo kulturowe, ale i atrakcyjność oraz różnorodność wszystkich czterech subregionów. Z punktu widzenia budowania spójnego wizerunku województwa jako Zielonego Śląska oraz promocji marek terytorialnych, pomysł oznakowania granic poszczególnych subregionów należy uznać za niezasadny - stwierdził Jakub Chełstowski, marszałek województwa.

Jak wyjaśnił, "obszary poszczególnych marek terytorialnych przeplatają się i częściowo pokrywają".

- Przykładem jest subregion północny i centralny mający wspólną markę Jurę Krakowsko-Częstochowską czy subregion południowy mający z kolei dwie marki: Beskidy i Śląsk Cieszyński. Informuję również, że wykaz znaków drogowych nie posiada tablicy przeznaczonej do takiej formy oznakowania. Przywoływany znak typu E22 ma za zadanie przekazywać informacje w zakresie samochodowych szlaków turystycznych oraz obiektów turystycznych występujących na danym terenie. Znaki te bywają wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem do przekazywania informacji, do której nie zostały ustanowione. Wykorzystanie go w proponowanej funkcji należy uznać również za niezgodne z definicją tego znaku - podkreślił szef wojewódzkiego samorządu.

I podsumował, że "mając na uwadze powyższe oraz dbając o zachowanie spójnego wizerunku województwa jako Zielonego Śląska oraz promocji marek terytorialnych, inicjatywa oznakowania granic poszczególnych subregionów w ciągach granic dróg wojewódzkich nie jest możliwa do zrealizowania".

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.