bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

  • 13 lipca 2022
  • 26 lipca 2022
  • wyświetleń: 4210

Dotacje na likwidację starych źródeł ciepła. Ruszył nabór wniosków

Od 25 lipca miasto Bielsko-Biała przyjmuje wnioski mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap I. Nabór potrwa miesiąc, do 25 sierpnia do godziny 18.00.

piec, kocioł węglowy
Dotacje na likwidację starych źródeł ciepła. Od 25 lipca nabór wniosków · fot. bielsko.info


Dotację można otrzymać na zrealizowanie w budynku jednorodzinnym położonym na terenie Bielska-Białej wymiany starego źródła ciepła dla potrzeb grzewczych budynku na nowe źródło ciepła, którym powinien być węzeł cieplny podłączony do sieci ciepłowniczej. Gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego, dopuszcza się zastosowanie źródła ciepła zasilanego gazem lub energią elektryczną albo dowolnego rodzaju pompy ciepła.

Maksymalna wysokość grantu dla inwestycji wynosi 11.000 złotych, z wyjątkiem pompy ciepła, tu maksymalna wysokość dofinansowania to 22.000 złotych.

Realizacja inwestycji w budynkach mieszkalnych jest planowana na lata 2022-2023. Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pełni funkcję operatora projektu.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Wybór grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej wniosków. Szczegóły znajdują się w regulaminie realizacji projektu grantowego dostępnym na stronie internetowej www.grant.bielsko-biala.pl.

Dokumenty - wniosek o udział w projekcie oraz ewentualnie formularz zgody współwłaściciela na udział w projekcie są do pobrania ze strony internetowej projektu oraz w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6, w Biurze Obsługi Interesanta.

Kompletny i wypełniony wniosek ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej również przy pl. Ratuszowym 6 na parterze, w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku Wydziału Ochrony Środowiska i Energii lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii, pokój 507, piąte piętro.

W tematach dotyczących naboru oraz projektu można kontaktować się pod numer telefonu 33-4971511 oraz adresem e-mail: grantpone@um.bielsko-biala.pl, a także zapoznawać się z bieżącymi komunikatami na stronie internetowej projektu.

Projekt odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV. efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.6 Czyste powietrze, poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs.

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.