bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

  • 30 czerwca 2022
  • wyświetleń: 1111

Radca prawny został przeniesiony. Będzie niezależny od władz miasta?

Stanowisko radcy prawnego zostało przeniesione z Biura Rady Miejskiej do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta. Pojawiło się podejrzenie, że może to wpłynąć na opinie ws. skarg składanych na władze Bielska-Białej.

ratusz, urząd miejski, plac ratuszowy 6
fot. UM Bielsko-Biała


Radny Janusz Buzek zadał władzom miasta pytanie w sprawie przeniesienia stanowiska radcy prawnego z Biura Rady Miejskiej do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta.

- Pragnę zwrócić uwagę na problem związany z zasadą bezstronności. Ponad miesiąc temu stanowisko pracy pana mecenasa Jacka Biela zostało przeniesione z Biura Rady Miejskiej do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta. Komisja Skarg Wniosków i Petycji często kieruje do pana mecenasa prośby o opinię prawną, m.in. w sprawach skarg na pana prezydenta. Po zmianach organizacyjnych pan Jacek Biel podlega bezpośrednio panu prezydentowi. Moim zdaniem naruszona jest zasada bezstronności w przypadkach opiniowania przez pana mecenasa skarg na pana prezydenta. Ponadto stan ten może powodować dyskomfort u pracownika - wyjaśnił radny.

I dodał, że "zdrowszą była sytuacja, kiedy stanowisko pracy radcy prawnego było umiejscowione w Biurze Rady Miejskiej".

Jak w odpowiedzi poinformował Igor Kliś, sekretarz Bielska-Białej, zgodnie z ustawą o radcach prawnych, "radca prawny wykonujący zawód w ramach stosunku pracy zajmuje samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej, jeśli zaś jednostka zatrudnia dwóch lub więcej radców prawnych, jednemu z nich powierza się koordynację pomocy prawnej w tej jednostce".

- To jednoznacznie wskazuje, że niezależnie od tego, w którym Wydziale Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej funkcjonuje stanowisko radcy prawnego obsługującego Biuro Rady Miejskiej jest ono podległe bezpośrednio prezydentowi miasta. Niezależność i samodzielność radców prawnych są natomiast zagwarantowane przez właściwe przepisy ustawowe. Art. 13 cytowanej powyżej ustawy przewiduje, że radca prawny nie jest związany poleceniem co do treści opinii prawnej, zaś art. 14, że radca prawny prowadzi samodzielnie sprawy przed organami orzekającymi, dbając o należyte wykorzystanie przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów jednostki organizacyjnej - stwierdził sekretarz.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.