bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

  • 21 maja 2022
  • wyświetleń: 990

Stanisław Perucki z tytułem Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej

19 maja podczas sesji Rady Miejskiej Stanisław Perucki otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej. W imieniu władz samorządowych tytuł uroczyście wręczyli przewodnicząca RM Dorota Piegzik-Izydorczyk oraz prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

Stanisław Perucki z tytułem Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej
Stanisław Perucki z tytułem Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Stanisław Perucki jest wybitnym bielskim adwokatem, wykonującym swój zawód od 50 lat, członkiem samorządu adwokackiego nieprzerwanie od 36 lat. Był dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej przez 6 kadencji. Odznaczony został odznaką Adwokatura Zasłużonym i Brązowym Krzyżem Zasługi.

- Czuję się wyjątkowo zaszczycony, że po latach bycia w izbach samorządu adwokackiego w Bielsku-Białej, adwokatura bielska została doceniona przez to wspaniałe odznaczenie, jakie zostało mi przyznane. Jestem bielszczaninem od dawnych lat, tu spędziłem lata młodości, szkoły. Po studiach we Wrocławiu wróciłem i wykonuję tutaj nieprzerwanie zawód adwokacki - mówił w swoim przemówieniu Stanisław Perucki.

Stanisław Perucki z tytułem Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej
Stanisław Perucki z tytułem Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


- Obserwując to miasto z dawnych lat, muszę powiedzieć, że był w nim różne okresy. Był okres, że miast to było podupadające, ale od czasów przemian z końca lat 80. jestem pełen uznania i podziwiam to cudowne miasto, w którym przyszło mi żyć. To zasługa państwa przede wszystkim. Postrzegam to miasto w sposób niezwykle interesujący. W szczególności bardzo interesuje mnie architektura tego miasta, jeszcze przedwojennego pięknie rozbudowanego, i wydaje się mi, że kolejne obiekty odnawiane, które mam okazję zobaczyć, spełniają moje oczekiwania, co do tego, jak to miasto ma wyglądać - dodał Perucki.

- Wydawało się mi do niedawna, że w ostatnim czasie najpiękniejszym miejscem odbudowanym jest budynek na rogu przy ulicy 3 Maja i Sienkiewicza. Obecnie znajduje się tam Cech Rzemiosł Różnych, ale miałem okazję zobaczyć remont, który trwa w rejonie ulicy schodowej. To jest coś wspaniałego! Tak pięknie remontowanym obiektem może poszczycić się tylko Wiedeń, miasto jakże podobne do Bielska-Białej. Dlatego sądzę, że to, co państwo robicie, jest wspaniałe dzieło. Dzięki wam to miasto kwitnie i coraz piękniej wygląda - podsumował bielszczanin.

Stanisław Perucki z tytułem Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej
Stanisław Perucki z tytułem Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Zasłużony dla Bielska Białej Stanisław Perucki wspominał o trwającym remoncie kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej. Samorząd udzielił w ubiegłym roku dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł na remont konserwatorski dachu tego budynku. Prace polegały na pełnym remoncie konserwatorskim dachu z naprawą zużytych elementów więźby dachowej, położeniem nowego pokrycia dachowego z kamiennego łupka, a częściowo blachą na rąbek stojący. Teraz trwają tam dalsze prace, na które miasto również przekazało pieniądze. Dotacja celową do tej renowacji to 550.000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy prac polegających na remoncie konserwatorskim elewacji, sieni i klatki schodowej oraz wykonaniu izolacji ścian fundamentowych budynku. Remont ma na celu poprawę stanu technicznego, jak i estetyki reprezentacyjnej kamienicy mieszczańskiej.

Budynek znajdujący się na rogu ulic Zamkowej i Schodowej zbudowany został w 1897 roku dla Karola Mikscha zwanego Allegri w stylistyce historyzmu, w tzw. kostiumie francuskim. Stanowi jeden z nielicznych przykładów tego typu architektury w skali całego miasta.

Stanisław Perucki od dziecka jest mieszkańcem naszego miasta. Po ukończeniu studiów prawniczych we Wrocławiu w 1966 r. rozpoczął aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Egzamin sędziowski zdał w 1968 r. i przez krótki okres pracował jako asesor sądowy w Sądzie Powiatowym w Bielsku-Białej. W 1969 r. wpisany został na listę aplikantów adwokackich Wojewódzkiej Izby Adwokackiej w Katowicach i aplikował w Zespole Adwokackim nr 1 w Bielsku-Białej u adwokata dr Filipa Rosengartena i w Zespole Adwokackim nr 2 w Bielsku-Białej u adwokata dr Władysława Byrdego. W 1972 r. zdał egzamin adwokacki i od tego czasu do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata, najpierw w Zespole Adwokackim nr 2 w Bielsku-Białej, a od 1990 r. w kancelarii indywidualnej.

Na mocy uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14.06.1975 r. w sprawie dostosowania struktury samorządowej adwokatury do nowego podziału administracyjnego kraju, zatwierdzonej decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.06.1975 r., powstała Izba Adwokacka w Bielsku-Białej. Od początku jej powstania członkiem nowej Izby był adwokat Stanisław Perucki. Od 1986 r. zaangażował się w działalność samorządową pełniąc funkcję skarbnika, wicedziekana i przez 6 kadencji w latach 1992-1998, 2001-2007, 2013-2021 piastując stanowisko dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Pełniąc obowiązki dziekana był jednocześnie członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentując podbeskidzką adwokaturę na forum ogólnopolskim.

Adwokat Stanisław Perucki przez niemal całe swoje życie był związany z Miastem Bielskiem-Białą. Dbał o wizerunek Miasta podkreślając na każdym kroku swój związek z nim. W naczelnych organach samorządu adwokackiego Miasta Bielsko-Biała kojarzone było z osobą Stanisława Peruckiego i to w najlepszym tego słowa znaczeniu. Z kolei lokalny samorząd adwokacki w uznaniu zasług Stanisława Peruckiego zadedykował mu film dokumentalny, będący Jego swoistym curriculum vitae, zatytułowany „Dziekan” - czytamy w oficjalnym życiorysie dołączonym do wniosku o nadanie tytułu Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej Stanisławowi Peruckiemu.

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.