bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

  • 17 maja 2022
  • 20 maja 2022
  • wyświetleń: 11443

Minister Kultury interweniuje ws. wyburzenia kamienicy na Cyniarskiej

Kontrowersyjna sprawa wyburzenia zabytkowej kamienicy przy ulicy Cyniarskiej trafiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister dołączy do postępowania dotyczącego "zniszczenia zabytku". Sprawa trafi do prokuratury.

Minister Kultury interweniuje ws. wyburzenia kamienicy na Cyniarskiej
Minister Kultury interweniuje ws. wyburzenia kamienicy na Cyniarskiej · fot. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach alarmował w piątek, 13 maja o trwającej - według niego - nielegalnej rozbiórce kamienicy przy ul. Cyniarskiej 13. Obiekt niedawno został wpisany do rejestru zabytków.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Sprawą zainteresował się Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zapowiedział, że "dołączy do postępowania dotyczącego popełnienia czynu zabronionego polegającego na zniszczeniu zabytku oraz możliwości popełnienia czynu zabronionego przez funkcjonariuszy publicznych, polegającego na przekroczeniu uprawnień umożliwiającym rozbiórkę zabytku".

Stanie się to niezwłocznie po przekazaniu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków stosownego wniosku do prokuratury. Skierowanie takiego wniosku zapowiedział Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

Przypomnijmy, 16 maja Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomił Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dokonaniu całkowitej rozbiórki kamienicy przy ul. Cyniarskiej 13 w Bielsku-Białej. Konserwator stwierdził, że rozbiórka została przeprowadzona w dniach 13-14 maja pomimo, że Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją z 17 grudnia 2021 roku wpisał modernistyczną kamienicę do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.

- Wpis do rejestru zabytków był uzasadniony potrzebą ochrony budynku jako przykładu międzywojennej architektury modernistycznej, a także w celu zachowania jedynego elementu dawnej historycznej zachodniej pierzei ulicy Cyniarskiej. Miasto Bielsko-Biała odwołało się od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, domagając się jej uchylenia i umorzenia postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków. Gmina wyjaśniała, iż dnia 3 stycznia 2022 r. (czyli już po wpisaniu do rejestru zabytków) została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która obejmowała m.in. rozbiórkę kamienicy. Organ wydający decyzję o realizacji inwestycji drogowej nie uwzględnił negatywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - podają przedstawiciele resortu kultury.

Tymczasem jak poinformował portal bielsko.info Tomasz Ficoń, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, "Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał nakaz rozbiórki kamienicy przy ul. Cyniarskiej ze względu na jej stan techniczny, zagrażający zdrowiu i życiu mieszkańców". - Gmina ten nakaz wykonała - stwierdził przedstawiciel Ratusza.

Z informacji resortu kultury wynika, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

Zakaz ten dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.

- Niszczenie lub uszkodzenie zabytków jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W razie skazania za przestępstwo polegające na zniszczeniu zabytku sąd orzeka na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków nawiązkę w wysokości do wartości zniszczonego zabytku - podkreślają służby prasowe ministerstwa.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.