bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

  • 26 listopada 2021
  • 6 grudnia 2021
  • wyświetleń: 8193

Jeden z najważniejszych przystanków w centrum pozostanie bez wiaty?

Od kilku tygodni przystanek "Hotel Prezydent" przy ul. 3 Maja pozostaje bez wiaty przystankowej. Jak informuje Wydział Komunikacji bielskiego Urzędu Miejskiego, wiata, która do niedawna była umieszczona w tym miejscu, stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców. Do naszej redakcji zgłosiła się jedna ze współwłaścicielek terenu, która wydała oświadczenie w sprawie.

Jeden z najważniejszych przystanków w centrum pozostanie bez wiaty?
Jeden z najważniejszych przystanków w centrum pozostanie bez wiaty? - zdj. archiwalne · fot. Wydział Komunikacji UM BB


- Obszar pomiędzy kamienicami przy ul. 3 Maja stanowiący działkę nr 41 obręb Dolne Przedmieście 56 jest własnością prywatną nie stanowiącą obszaru pasa drogowego. Na przedmiotowej działce posadowiona była wiata przystankowa stanowiąca własność prywatną Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej (dalej: FRMBB), która z uwagi na blisko 20-letni okres eksploatacji oraz zły stan techniczny mogła stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia oczekujących pod nią pasażerów. W związku z powyższym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej wydał decyzję nr 181/2021 nakładającą na FRMBB obowiązek rozbiórki przedmiotowej wiaty przystankowej w trybie natychmiastowym - poinformował Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

- Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa działka stanowi własność prywatną nie jest możliwym bez zgody właścicieli posadowienie przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej nowej wiaty na przystanku autobusowym ani też żadnej dodatkowej infrastruktury (ławek lub siedzisk). Należy wskazać, iż w trakcie prowadzonych rozmów z właścicielami nieruchomości nie uzyskano zgody na montaż nowej wiaty - dodaje wydział.

- Mając na względzie dobro pasażerów, Urząd Miejski w Bielsku-Białej prowadzi postępowanie mające na celu nabycie prawa własności do przedmiotowej działki - prowadzone są negocjacje z właścicielami nieruchomości. W przypadku braku zgody właścicieli na zbycie części ww. działki, złożony zostanie wniosek do Wojewody Śląskiego o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego części terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego. Na chwilę obecną nie jest możliwe określenie terminu montażu nowej wiaty przystankowej w przedmiotowej lokalizacji - podsumowuje jednostka.

W ostatnim czasie w sprawie wiaty w bielskim Ratuszu interweniowała m.in. radna Barbara Waluś z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Do redakcji portalu bielsko.info dotarło oświadczenie Ewy Gawlińskiej, współwłaścicielki nieruchomości, na której znajdowała się wiata przystankowa. Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia wraz z pismem skierowanym do zastępcy prezydenta Bielska-Białej, Przemysława Kamińskiego.

Pismo dotyczy rozpowszechnienia nieprawdziwych informacji w artykule zatytułowanym „Jeden z najważniejszych przystanków w centrum pozostaje bez wiaty?”, który pojawił się na stronie internetowej serwisu w listopadzie br.

Na wstępie pisma pragnę Państwa poinformować, że w wymienionym artykule znajduje się informacja dotycząca informacji, że to właściciele gruntu na którym znajduje się przystanek autobusowy przy ul. 3 -go Maja 3 w Bielsku-Białej, nie wyrażają zgody na posadowienie tam wiaty przystankowej. Informacja ta jest nieprawdziwa i powinna zostać sprostowana.

W chwili obecnej nie jest wiadomym kto rozpowszechnia takie nieprawdziwe informacje dlatego współwłaściciele działki skierowali pismo do Zastępcy Prezydenta Bielska Białej Przemysława Kamińskiego które przesyłam w załączeniu. Wyrażam zgodę na jego zamieszczenie na waszym portalu.

Pismo do Prezydenta Przemysława KamińskiegoSzanowny Panie Prezydencie, działając w imieniu właścicieli działki o nr 41 oraz swoim na której była posadowiona wiata przystankowa Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej przy ul. 3-go Maja 3 w Bielsku-Białej, chciałabym zająć stanowisko dotyczące posadowienia wiaty przystankowej na tej działce w związku z pojawieniem się w listopadzie 2021 r., nieprawdziwych informacji na ten temat na portalach internetowych, bielsko.info - pt. „Jeden z najważniejszych przystanków w centrum pozostaje bez wiaty?” oraz bbfan.pl., pt. „Bielski Wydział Komunikacji poinformował.....", z których wynika wprost, że właściciele działki nie wyrażają zgody na posadowienie na niej wiaty przystankowej a te informacje zostały pozyskane z Urzędu Miasta Bielska Białej.

Do chwili obecnej żaden pracownik Gminy Bielsko-Biała w szczególności Pan Prezydent Przemysław Kamiński nie zapytał czy właściciele działki wyrażają zgodę na posadowienie na niej wiaty przystankowej czy też innych elementów przystanku. W tej sytuacji informacja zamieszczona we wskazanych artykułach jakoby właściciele działki nie wyrażali zgody na posadowienie wiaty jest nieprawdziwa dlatego domagamy się jej sprostowania.

Stanowisko właścicieli nieruchomości jest jednoznaczne, tj. wyrażają oni zgodę na posadowienie wiaty przystankowej oraz niezbędnych urządzeń do funkcjonowania przystanku już teraz nawet bez umowy najmu, (po uzgodnieniu lokalizacji i szczegółów technicznych jeśli byłyby jej inne parametry i miejsce lokalizacji), gdyż wiata przystankowa powinna zostać tam posadowiona w trybie pilnym ze względu na ważny interes społeczny.

Co do stanu faktycznego relacji właścicieli nieruchomości z gminą, to gmina była najemcą powierzchni działki pod przystanek autobusowy o powierzchni 100m2, za symboliczną kwotę 600 zł. Mając na uwadze stawki najmu pobierane przez gminę od swoich najemców. Umowa była zawierana na czas określony ale po jej zakończeniu gmina nie była zainteresowana jej przedłużeniem i taka sytuacja trwa do dzisiaj. Właściciele działki już dzisiaj są gotowi zawrzeć umowę najmu nieruchomości pod przystanek autobusowy.

Aktualnie koniecznym jest podjęcie działań w celu uregulowania prawa gminy do wykorzystywania tego terenu na przystanek autobusowy dlatego odbyło się spotkanie z Panem Prezydentem. Na spotkaniu została poruszona kwestia dalszego wynajmu terenu na przystanek ewentualnie jego wykup przez gminę.

Jak Pan Prezydent powiedział gmina jest bardziej zainteresowana wykupem tego terenu pod przystanek a cena będzie ustalona w drodze negocjacji biorąc pod uwagę cenę wolnorynkową licząc za 1 m2.

Właściciele działki nie wykluczają sprzedaży części działki pod przystanek autobusowy i w tym celu zlecili dokonanie oszacowania jej ceny rzeczoznawcy majątkowemu. Wycena będzie gotowa w pierwszej połowie stycznia 2022 r.

Biorąc pod uwagę powyższe a w szczególności rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przez określone osoby lub osobę z Urzędu Miasta oczekujemy, że wymienione artykuły zostaną sprostowane a osoby odpowiedzialne napomniane.

Ewa Gawlińska

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.