bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

  • 26 września 2021
  • wyświetleń: 1728

Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2022: ruszyło głosowanie!

Za nami:

W czwartek, 23 września rozpoczęło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2022 rok.

Centrum Bielska-Białej z lotu ptaka - czerwiec 2021
Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2022: ruszyło głosowanie! · fot. Jacob L.


Głosowanie potrwa ponad dwa tygodnie i zakończy się 9 października. W czasie głosowania na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego widoczne będą TYLKO te projekty osiedlowe i ogólnomiejskie, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy weryfikacji i zostały przewidziane do głosowania.

Rada Miejska przewidziała dwa sposoby głosowania: elektroniczne za pośrednictwem strony internetowej www.obywatelskibb.pl oraz tradycyjne (z wykorzystaniem kart do głosowania). Z uwagi na trwający nadal stan epidemii, rekomenduje się formę głosowania elektronicznego.

czwartek, 23 września 2021 roku rozpocznie się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2022 rok.

Głosowanie elektroniczne (on-line)Po wybraniu strony www.obywatelskibb.pl należy wybrać zakładkę "GŁOSOWANIE" lub "PROJEKTY", a następnie odszukać interesujący nas projekt osiedlowy lub ogólnomiejski klikając przycisk "WYBIERZ" widoczny przy każdym dopuszczonym do głosowania projekcie. W następnym kroku zostanie wyświetlony formularz z polami, w które należy wpisać odpowiednie dane. Po zagłosowaniu na jeden interesujący nas projekt ogólnomiejski możemy zagłosować na jeden interesujący nas projekt osiedlowy z osiedla, którego jesteśmy mieszkańcem.

Podczas głosowania elektronicznego uprawniony mieszkaniec wpisuje do formularza elektronicznego numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny (bezpłatna wiadomość SMS) w celu autoryzacji głosu. Przepisanie ww. kodu do formularza elektronicznego i jego zatwierdzenie kończy głosowanie.

Uwaga: z wykorzystaniem jednego numeru telefonu komórkowego może zagłosować łącznie na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy tylko jeden mieszkaniec Bielska-Białej.

Do głosowania elektronicznego potrzebne będą następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku głosowania na projekt osiedlowy rozwijana lista ulic zostanie zawężona tylko do tych, które przynależą do danego osiedla), data urodzenia, numer telefonu komórkowego (aktywny w dowolnej sieci), który posłuży do opisanej powyżej autoryzacji głosu.

Dla ważności głosowania konieczne będzie także zaznaczenie oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych w procedurze ustalania wyników głosowania na Budżet Obywatelski Bielska-Białej.

W przypadku głosowania osób, które najpóźniej w ostatnim dniu głosowania nie ukończyły 16 roku życia, w formularzu elektronicznym należy zaznaczyć, że głosowanie odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego.

Interaktywny formularz głosowania udostępniony zostanie na stronie internetowej BOBB www.obywatelskibb.pl od godz. 0:00 dnia 23 września 2021 roku do godz. 24:00 dnia 9 października 2021 roku.

Głosowanie tradycyjne (karty do głosowania)Głosowanie tradycyjne odbywa się wyłącznie w "Punktach głosowania" wyznaczonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta z dnia 10 września 2021 roku (wykaz poniżej) z wykorzystaniem papierowego formularza, czyli "Karty do głosowania".

Karta do głosowania na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe (łącznie) dla mieszkańców Bielska-Białej liczy dwie strony formatu A4 i zawiera pola przewidziane do wpisania numeru identyfikacyjnego (ID) projektu ogólnomiejskiego i projektu osiedlowego, którym głosujący chce udzielić poparcia.

W przypadku tej formy głosowania obowiązuje taka sama zasada jak przy głosowaniu elektronicznym, tzn. głosujący ma prawo zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski i na jeden projekt osiedlowy z osiedla, którego jest mieszkańcem.

Głosowanie polega na wpisaniu numeru ID (nr identyfikacyjnego) jednego wybranego projektu ogólnomiejskiego i/lub jednego projektu osiedlowego, którym głosujący udziela poparcia oraz wypełnieniu pozostałych danych, tj.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia. Głosujący składa także swój podpis w dolnym prawym rogu pierwszej strony Karty do głosowania. Na odwrocie Karty do głosowania znajduje się klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z której treścią należy się zapoznać przed wrzuceniem wypełnionego formularza do specjalnie przygotowanej w tym celu urny.

W przypadku głosowania osób, które najpóźniej w ostatnim dniu głosowania nie ukończyły 16 roku życia, w Karcie do głosowania należy zaznaczyć, że głosowanie odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego.

Uwaga: wykaz wszystkich dopuszczonych do głosowania projektów (Lista projektów do głosowania) będzie dostępny w każdym Punkcie głosowania. W ten sposób głosujący będzie mógł odnaleźć tytuł zadania oraz numer ID projektu, któremu chce udzielić poparcia oraz zapoznać się z krótkim opisem projektu i kwotą szacunkową przeznaczoną na realizację zadania.

Karty do głosowania będą dostępne wyłącznie w Punktach głosowania w dniach i godzinach ich funkcjonowania. Karty do głosowania wydają pracownicy obsługujący Punkty głosowania po uprzednim okazaniu przez uprawnionego mieszkańca dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wykaz Punktów głosowania tradycyjnego na projekty złożone do BOBB 2022
  • Biuro Obsługi Interesanta (Wydział ON), pl. Ratuszowy 6, poniedziałek - środa: w godz. od 7:30 do 15:30, czwartek: w godz. od 7:30 do 18:00, piątek: w godz. od 7:30 do 13:00,

  • Centrum Organizacji Pozarządowych (Wydział SOP), pl. Opatrzności Bożej 18, poniedziałek - środa: w godz. od 8:00 do 16:00, czwartek: w godz. od 8:00 do 18:00, piątek: w godz. od 8:00 do 15:00.


Punkty głosowania będą czynne w dni robocze od 23 września do 9 października 2021 roku włącznie. Punkty głosowania nie będą czynne w soboty i w niedziele. W soboty i niedziele, a także we wszystkie pozostałe dni tygodnia, mieszkańcy Bielska-Białej mogą głosować elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.obywatelskibb.pl.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.