bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Najpopularniejsze

  • 12 listopada 2014
  • wyświetleń: 3483

Biogazownia sposobem na smród?

Biogazownia w Kostkowicach może być sposobem na smród bielskiej instalacji przetwarzania odpadów. List intencyjny w sprawie współpracy z właścicielem instalacji, podpisał prezydent Jacek Krywult. To właśnie tam może trafić część odpadów mokrych z Bielska-Białej.

Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy reprezentujący Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Grodźcu Śląskim oraz Marian Pilichiewicz, reprezentujący Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej podpisali list intencyjny dotyczący zagospodarowywania nadwyżki odpadów mokrych.

list intencyjny
W ratuszu podpisano list intencyjny w sprawie współpracy miasta z właścicielem biogazowni w Kostkowicach · fot. UM Bielsko-Biała


W gminie Bielsko-Biała okresowo występuje nadmiar odpadów mokrych dostarczanych z terenu miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego do należącej do ZGO S.A. regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, co skutkuje uciążliwymi zapachami dla okolicznych mieszkańców.

Instytut jest właścicielem biogazowni zlokalizowanej w Kostkowicach (powiat cieszyński) oraz planuje realizację w latach 2015-2017 projektu badawczego, którego celem będzie opracowanie modelowego zagospodarowania odpadów mokrych na ekoenergię z wykorzystaniem ww. biogazowni.

Strony zgodnie zdeklarowały gotowość podjęcia od 2015 roku na czas nieokreślony, nie krótszy jednak niż trzy lata współpracy w celu zagospodarowywania nadwyżki odpadów mokrych pochodzących z terenu miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego w ramach projektu badawczego Instytutu.

Warunki techniczne i finansowo-ekonomiczne współpracy będzie regulowała odrębna umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy ZGO S.A. oraz Instytutem.

- Nawiązanie takiej współpracy oznacza, że od 2015 roku, problem uciążliwych zapachów w okolicach kompostowni ZGO S.A. może się zmniejszyć. Współpraca naszej Gminy z Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym nie wiąże się z żadnymi podwyżkami opłat za gospodarowanie odpadami - informują urzędnicy na stronie bielskiego magistratu.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.