Gorące tematy

 • 5 lipca 2024
 • 8 lipca 2024
 • wyświetleń: 5843

Nowe opłaty za wywóz śmieci. Niestety zapłacimy więcej. Mamy cennik

Rada Miejska Bielska-Białej na sesji 27 czerwca uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana podyktowana została rosnącymi kosztami utrzymania systemu.

suez, śmieci, odpady, wywóz
Nowe opłaty za wywóz śmieci. Niestety zapłacimy więcej · fot. SUEZ


"Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od wielu czynników. Składa się na nią koszt odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ale także koszt zagospodarowania odpadów komunalnych, prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu" - podaje Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

"Na koszty bezpośrednio wpływają też ogólne czynniki, jak choćby wysokość płacy minimalnej czy wysokość cen paliwa i energii elektrycznej. W 2023 r. w porównaniu do 2020 r. wysokość cen za paliwo wzrosła o 68 proc. Bezprecedensowy był także wzrost cen zakupu energii, który przełożył się na wyższe koszty zagospodarowania odpadów komunalnych. W 2023 r. w porównaniu do 2020 r. wysokość cen za energię elektryczną wzrosła o ponad 100 proc" - dodają urzędnicy.

Dowiadujemy się także, że z powodu obecnej sytuacji gospodarczej ceny odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych muszą wzrosnąć, a dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być dłużej utrzymane.

Urząd Miejski przypomina też, "że w styczniu br. Rada Miejska - mając na uwadze wyniki dwumiesięcznych konsultacji społecznych, w których wzięło udział 1.335 uczestników, oraz wnioski mieszkańców - podjęła uchwałę, w której m.in. od 1 lipca 2024 r. zwiększy się zakres usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zamian za uiszczoną przez mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększono częstotliwość odbioru frakcji Metale i tworzywa sztuczne z jednego razu w miesiącu na dwa razy w miesiącu dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Podobnie zwiększono częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej z jednego razu na dwa miesiące na raz w miesiącu. Również mycie pojemników dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odbywać się będzie na bazie wykonawcy kontraktu na odbiór odpadów komunalnych, co znacząco podniesie jakość wykonywanej usługi
" - dodają urzędnicy.

Nowy cennik obowiązywał będzie od 1 września, poniżej podajemy stawki:

Ustalono następujące stawki miesięcznej opłaty w przypadku nieruchomości:
 • 39,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,
 • 78,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,
 • 117,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,
 • 140,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,
 • 145,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,
 • 147,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,
 • 149,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa.


Stawki opłaty w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynoszą:
 • 11,00 zł za worek o pojemności 60 litrów albo za pojemnik o pojemności 60 litrów,
 • 22,00 zł za worek o pojemności 120 litrów albo za pojemnik o pojemności 120 litrów,
 • 44,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,
 • 201,60 zł za pojemnik o pojemności 1 100 litrów,
 • 916,60 zł za pojemnik typu kontener o pojemności 5 000 litrów,
 • 1 283,30 zł za pojemnik typu kontener o pojemności 7 000 litrów,
 • 1 833,30 zł za pojemnik typu kontener o pojemności 10 000 litrów,
 • 2,50 zł za pojemnik typu kosz uliczny o pojemności 60 litrów.Określono też następujące stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
 • 78,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,
 • 156,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,
 • 234,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,
 • 280,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,
 • 290,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,
 • 294,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,
 • 298,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa.


Przyjęto następujące stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
 • 44,00 zł za worek o pojemności 60 litrów albo za pojemnik o pojemności 60 litrów,
 • 88,00 zł za worek o pojemności 120 litrów albo za pojemnik o pojemności 120 litrów,
 • 176,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,
 • 806,40 zł za pojemnik o pojemności 1 100 litrów,
 • 3 666,40 zł za pojemnik typu kontener o pojemności 5 000 litrów,
 • 5 133,20 zł za pojemnik typu kontener o pojemności 7 000 litrów,
 • 7 333,20 zł za pojemnik typu kontener o pojemności 10 000 litrów,
 • 10,00 zł za pojemnik typu kosz uliczny o pojemności 60 litrów.


Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaproponował przyjęcie również uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proponowane rozwiązanie nie zyskało jednak akceptacji większości radnych.

Zac / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.