Gorące tematy

  • 4 maja 2024
  • 5 maja 2024
  • wyświetleń: 1726

[FOTO] "Suwerenność nie jest dana nikomu raz na zawsze". Uroczystości 3-majowe w Bielsku-Białej

Mieszkańcy, samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, a nawet Kompania Honorowa 18 Batalionu Powietrznodesantowego wzięły udział w miejskich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości trzeciomajowe w Bielsku-Białej - 3.05.2024 · fot. Szymon Gąsowski / Wydział Prasowy UMBB


Uroczystości w Bielsku-Białej rozpoczęła msza w intencji ojczyzny w katedrze św. Mikołaja. Po nabożeństwie, jej uczestnicy przeszli pod pomnik Konfederatów Barskich, gdzie delegacje złożyły kwiaty. Na placu Wojska Polskiego odśpiewano hymn państwowy, po czym zebrani wysłuchali przemówień prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego, przedstawiciela kombatantów Jana Dąmbrowskiego oraz przedstawiciela uczniów szkół mundurowych.

Uroczyste przemówienie wygłosił prezydent Jarosław Klimaszewski.

- Gdy Sejm Wielki uchwalał ten ważny dokument sytuacja Polski nie była łatwa. Niespełna dwadzieścia lat wcześniej trzy sąsiadujące z nami mocarstwa dokonały częściowego rozbioru polskich ziem. Konstytucja 3 Maja miała wzmocnić naszą Ojczyznę i uchronić ją przed upadkiem. Dlatego znosiła ona wolną elekcję, liberum veto, zakazała tworzenia konfederacji i ograniczyła rolę senatu, a jednocześnie zwiększyła znaczenie władzy wykonawczej i wprowadziła odpowiedzialność rządu przed sejmem - mówił. - Ustrój wprowadzony w Polsce na mocy majowej konstytucji obowiązywał zaledwie przez 14 miesięcy. Wiosną 1792 roku zawiązała się bowiem pod patronatem carycy Katarzyny II Konfederacja Targowicka, której sygnatariusze wystąpili przeciwko reformom Sejmu Wielkiego i w konsekwencji doprowadzili do ich obalenia. Mimo wszystko Konstytucja 3 Maja na zawsze pozostanie symbolem odrodzenia Polski i dowodem na to, że w trudnych momentach Polacy potrafią się jednoczyć i stawić czoła wszelkim przeciwnościom. Historia tego przełomowego aktu prawnego uświadamia nam jeszcze jedną ważną prawdę: ani wolność, ani niepodległość, ani suwerenność nie są nikomu dane raz na zawsze - zaznaczał.

Uczestnicy dzisiejszych obchodów byli też świadkami złożenia uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych - kadetów szkół ponadpodstawowych, które w ramach swojej działalności edukacyjnej prowadzą klasy mundurowe. Na terenie miasta funkcjonują dwie szkoły ponadpodstawowe, które realizują programy edukacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. Są to Liceum Ogólnokształcące im. generała Tadeusza Kościuszki oraz Zespół Szkół im. generała Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Co więcej, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku-Białej wręczył srebrny medal za zasługi dla obronności kraju państwu Jadwidze i Karolowi Dudysom, których trzej synowie są żołnierzami Wojska Polskiego.

Część oficjalną uroczystości zakończyła defilada Kompanii Honorowej 18 Batalionu Powietrznodesantowego. Po niej uczniowie klas mundurowych - kadeci z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki zaprezentowali pokazy walki wręcz.

Dodatkową atrakcją była możliwość zapoznania się ze sprzętem wojskowym, policyjnym, strażackim, Służby Więziennej, Straży Granicznej i Straży Miejskiej oraz skorzystanie z informacji służb mundurowych na temat wstąpienia w ich szeregi.

kr / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.