Gorce tematy

  • 23 marca 2024
  • 2 kwietnia 2024
  • wyświetleń: 4377

Hałcnów czeka na obwodnicę, ale pieniędzy brak. Potrzeba 13 000 000 złotych

Jeśli nie teraz, to kiedy? Mieszkańcy Hałcnowa czekają na obwodnicę ich rejonu miasta. Jak zauważył radny Bronisław Szafarczyk, pozostaje „tylko" zaplanowanie i umieszczenie zadania w budżecie miasta. Jak jednak wyjaśnia Ratusz, na realizację potrzeba nawet 13 milionów złotych.

bbaaaa
fot. Bronisław Szafarczyk


O budowie obwodnicy centrum Hałcnowa mówi się od wielu lat - przypomina bielski radny Bronisław Szafarczyk.

- Jej pierwotny ślad wytyczono w miejscowym planie zagospodarowania centrum Hałcnowa. W styczniu 2016 roku zaproponowałem, by obwodnica ta była realizowana „wspólnym kosztem i staraniem miasta oraz inwestora budowy drogi S1", poprzez nadanie odpowiednich parametrów jednej z dróg serwisowych obok węzła dróg ekspresowych. Pragnę podziękować za podjęcie działań w tym kierunku i doprowadzenie do odpowiedniego porozumienia z GDDKiA. Ślad odcinka obwodnicy realizowanej siłami GDDKiA wyraźnie widoczny jest już w terenie. Praktycznie ukończono roboty ziemne, zbudowano kanalizację deszczową, rozpoczęto roboty nawierzchniowe. Można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości odcinek obwodnicy od skrzyżowania ulic Wyzwolenia — Zagrody — obwodnica, będzie przygotowany do eksploatacji - opisuje.

Jak dodaje, dla odcinka, za który miasto odpowiada, przygotowano już odpowiednia dokumentację techniczną.

- Zapewne wkrótce pozyskane zostanie pozwolenie na budowę, czyli tzw. ZRID. Pozostaje „tylko" zaplanowanie i umieszczenie zadania w budżecie miasta, co pozwoli na „domknięcie" całości zadania i pełnego wykorzystania komunikacyjnego tej inwestycji - podkreśla przedstawiciel mieszkańców Hałcnowa.

Radny zaznacza, że "realizacja tego zadania jest niezwykle ważna dla dzielnicy".

- Wystarczy wskazać, że w jej bezpośrednim centrum znajdują się placówki oświatowe, dom kultury, bazylika z budowanym centrum pielgrzymkowym, a także placówki handlowo-usługowe. Uruchomienie obwodnicy wyprowadzi z tego centrum przede wszystkim ruchu ciężarowy, a zapewne także sporo ruchu docelowo - źródłowego, kierującego się z terenu powiatu do centrum naszego miasta. Zapewni więc odpowiedni „oddech komunikacyjny" - co ma istotne znaczenie także wobec planów przebudowy centrum - według opracowanej koncepcji. Nie dość na tym, budowa przedmiotowej obwodnicy uporządkuje ruch pieszy i rowerowy w rejonie ul. Księży Las, a także (poprzez budowę ronda z przejściami dla pieszych) zapewni bezpieczną i krótszą drogę do szkoły na ul. Witosa - dla uczniów z rejonu ulic Kolonia, Murarzy, Architektów. Zgodnie z planami Wydziału Komunikacji, budowa wspomnianego ronda umożliwi także wyznaczenie nowych przystanków autobusowych na ul. Wyzwolenia (w rejonie skrzyżowania z ul. Muzealną) - tym samym poprawi się dostępność komunikacyjna dla mieszkańców tego rejonu - wyjaśnia radny i apeluje do władz Bielska-Białej o "jak najszybsze umieszczenie w planach budżetowych miasta zadania w postaci budowy obwodnicy centrum Hałcnowa".

Do tematu odniósł się Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej. - Jestem świadomy znaczenia budowy obwodnicy Hałcnowa i podległe mi jednostki czynią nieustanne starania, aby cały odcinek połączyć z drogą zarządzaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Nasze służby miejskie utrzymują stały kontakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, wspólnie koordynując niezależne odcinki tej inwestycji. Wiem, że konieczne jest połączenie całego odcinka, dlatego podejmujemy działania mające na celu realizacji tego zadania. Informuję, że obecnie trwa postępowanie zmierzające do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Budowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia do projektowanej drogi serwisowej węzła drogowego Suchy Potok w rejonie ulicy Księży Las w Bielsku-Białej" - wyjaśnia.

Jak dodał, szacunkowa wartość prac wynosi około 13 milionów złotych brutto.

- Należy zaznaczyć, że obecnie Miasto nie posiada zarezerwowanych środków na realizację robót budowlanych. Jednakże w przypadku pojawienia się możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne, zostaną podjęte stosowne kroki w celu zdobycia niezbędnych środków. Jednocześnie trwa kompletowanie dokumentów, zezwalających na realizację prac w trakcie trwania robót prowadzonych przez firmę MIRBUD S.A. na rzecz GDDKiA. Uzyskano pozytywne uzgodnienie od GDDKiA. Zgodnie z tym uzgodnieniem wystąpiono do Wykonawcy o zgodę na prowadzenie prac przez Miasto równolegle z pracami Wykonawcy. W dalszej kolejności konieczne będzie zawarcie trójstronnego porozumienia między Miastem, GDDKiA i MIRBUD S.A. na prowadzenie prac w obszarze pasa drogowego drogi S1 - podkreśla wiceprezydent.

raz / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.