Gorce tematy

  • 14 marca 2024
  • 17 marca 2024
  • wyświetleń: 6180

Ten ceniony ośrodek pomocy potrzebuje remontu. Miasto musi zabezpieczyć środki

Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" domaga się termomodernizacji. Na elewacji budynku zauważono odpadający tynk. Remont jednak będzie musiał poczekać.

dom nauczyciela


Jak zauważył bielski radny Roman Matyja, mikuszowicki Dom Pomocy Społecznej funkcjonujący pod nazwą „Dom Nauczyciela", to świetnie działająca placówka opiekująca się prawie stu pensjonariuszami.

- Mieszkańcy tego domu mają zapewnioną 24-godzinną opiekę, łącznie z usługami zdrowotnymi. Placówka ta cieszy się nieposzlakowaną opinią wśród mieszkańców Bielska-Białej i nie tylko. Pracują tutaj pracownicy z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem. Pismo, które kieruję, dotyczy uwzględnienia w najbliższym czasie przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych budynku „Domu Nauczyciela". Będąc w odwiedzinach u jednego z pensjonariuszy zauważyłem, że ze ścian budynku, w wielu miejscach odpada tynk. Ponadto ściany nie są niczym zabezpieczone przed utratą ciepła. Na dachu znajdują się solary, które dostarczają zeroemisyjną energię ciepiną, ale bez termicznego zabezpieczenia ścian i dachu budynku, efekt działania instalacji energetycznej jest znikomy - opisuje w swym piśmie do władz miasta przedstawiciel mieszkańców.

Dlatego zawnioskował o podjęcie działań, idących w kierunku przeprowadzenia remontu placówki.

- W celu obniżenia kosztów, jakie musiałoby ponieść miasto, proszę rozważyć możliwość skorzystania ze środków z Narodowego bądź Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia, czy też ze środków unijnych. Mając na uwadze, skuteczne dotychczasowe działania, pozostaję w nadziei, że miasto osiągnie cel jaki powyżej został przedstawiony - stwierdził radny.

Tymczasem władze miasta zapewniają, że na bieżąco podejmują działania mające na celu wykonanie najpilniejszych prac związanych z obiektem Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”.

- W 2023 roku wykonano między innymi remont łazienki w celu dostosowania jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, ścian, podłóg w pokojach dyżurki pielęgniarek, pralni, szatni oraz remont w pomieszczeniu na odpady medyczne za kwotę 21 479 zł, ponadto naprawiono instalacje solarną której koszt wyniósł 31 125 zł, naprawiono również pokrycie dachowe za kwotę 10 900 zł, wykonano remont łazienki w innym pokoju, którego koszt wyniósł 15 300 zł. Łącznie w 2023 na bieżące naprawy i konserwacje Miasto przeznaczyło kwotę 78 804, 57 zł - wylicza Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

W 2024 roku przewidywany jest do wykonania kolejny remont łazienek w pokojach nr 10, 65 oraz 67 w związku ze złym stanem technicznym oraz niskim standardem higieniczno - sanitarnym odbiegającym od pozostałych toalet Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela.

- Zostaną przeprowadzone również roboty budowlane polegające na wymianie osprzętu eksploatacyjnego w kotłowni budynku, wymienione zostanie część kanalizacji deszczowej. Łącznie miasto Bielsko-Biała zamierza przeznaczyć na ten cel ok 100 000,00 złotych. Jednocześnie wskazuję, że w 2023 roku została przeprowadzona wizja lokalna w obiekcie, która pozwoliła na określenie wymagań oraz możliwych poniesionych kosztów na realizację robót budowlanych wskazanych w piśmie z dnia 7 listopada 2023 roku przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w zakresie wymiany pokrycia dachowego, wykonania nowej instalacji przyzywowej oraz wykonania pełnozakresowej termomodernizacji budynku, remontu balkonów oraz schodów wakuacyjnych. Szacowany łączny koszt wszystkich robót, zgłaszanych przez dyrekcję, określono na kwotę 3 330 000 zł brutto - poinformował wiceprezydent.

W pierwszej kolejności należy zlecić wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji ścian i dachu, która określi zakres robót budowlanych. Szacowany koszt samej dokumentacji wskazuję na ok 160 000 zł.

- W chwili obecnej miasto nie posiada zabezpieczonych środków na ten cel. Prace projektowe będzie można rozpocząć po ich zabezpieczeniu - zapewnił Kucia.

raz / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.