bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Najpopularniejsze

  • 11 listopada 2018
  • wyświetleń: 4888

Konkursowe pomysły na zagospodarowanie pl. Fabrycznego

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto konkurs na "Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania rejonu pl. Fabrycznego w Bielsku-Białej". Organizatorem konkursu był Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Bielsko-Biała.

Reklama

plac fabryczny
Koncepcja zagospodarowania pl. Fabrycznego - I nagroda · fot. UM Bielsko-Biała


Na konkurs wpłynęło 8 prac. Najwięcej uznania w oczach jury zdobyła koncepcja opracowana przez zespół w składzie: architekci Stanisław Botwina i Jakub Botwina. Kolejne miejsca zajęły prace: Pracowni BOOM - Piotr Szydłowski Jakub Sztefko s.c. oraz Pracowni KJ Architekci Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski s.c. Jury zdecydowało również o przyznaniu wyróżnienia, które otrzymała Pracownia Studio Projektowe Jakub Gałęski.

Obszar, który był przedmiotem konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rejonu Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej, zlokalizowany jest w śródmieściu, wewnątrz kwartału położonego pomiędzy ulicą Wzgórze i rzeką Białą. Od strony północnej ograniczony jest zabudową wzdłuż Placu Smolki, ulicy Stojałowskiego, zaś od południa graniczy z zabudowaniami wzdłuż ulicy Bohaterów Warszawy.

plac fabryczny
Koncepcja zagospodarowania pl. Fabrycznego - II nagroda · fot. UM Bielsko-Biała


W rejonie Placu Fabrycznego istnieją zabudowania po dawnym zespole Fabryki Sukna Karola Jankowskiego z połowy XIX wieku. W obrębie przeznaczonym pod opracowanie konkursowe znalazły się obiekty zabytkowe, jak również budynki pustostanów po Akademii Techniczno-Humanistycznej, nie posiadające wartości kulturowych oraz obiekty parterowe o znacznym stopniu zużycia, przewidziane do rozbiórki. Podwórka istniejących budynków wzdłuż Placu Smolki, jak również boksy garażowe usytuowane od strony północnej pierzei wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy, są również obiektami nie podnoszącymi wartości estetycznych wnętrza kwartału.

Podstawowym celem konkursu było pozyskanie jak największej ilości koncepcji i pomysłów na zagospodarowanie rejonu Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej oraz wybranie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego. Prace konkursowe zostały wykonane w celu wykazania potencjału tego fragmentu miasta, jego możliwości użytkowych i atrakcyjności. Opierały się one na współczesnych rozwiązaniach przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych oraz zostały zaprojektowane ze szczególnym poszanowaniem warunków urbanistycznych, historycznych, społecznych i komunikacyjnych.

plac fabryczny
Koncepcja zagospodarowania pl. Fabrycznego - III nagroda · fot. UM Bielsko-Biała


Zwycięski projekt uwzględnia uwarunkowania wynikające z lokalizacji, wytycznych urbanistycznych dla zagospodarowania wewnętrznego kwartału w rejonie Placu Fabrycznego, wytycznych komunikacyjnych Miejskiego Zarządu Dróg oraz wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt ma stanowić pomoc w planowaniu i wyznaczaniu kierunków polityki przestrzennej i strategii rozwoju Miasta.

plac fabryczny
Koncepcja zagospodarowania pl. Fabrycznego - wyróżnienie · fot. UM Bielsko-Biała

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.